Anasayfa » İlan » Sağlık Bakanlığı ek unvan değişikliği ilanı

Sağlık Bakanlığı ek unvan değişikliği ilanı

Sağlık Bakanlığı ek unvan değişikliği ilanı

2015 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı Sonucu Ek Yerleştirme İlan Metni.

Tarih :
Sağlık Bakanlığı ek unvan değişikliği ilanı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan metni:

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık Bakanlığı  ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen hükümler ve 10/03/2015 tarihli ve 22671628/774.05/24 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 28/06/2015 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı  ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13. maddesine göre başarı puanı listeleri oluşturulmuş ve tercih yapmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 27/08/2015 tarihinde ilan edilmiş olup, Unvan değişikliği sınavında başarılı olan adayların yapmış oldukları başvuruları neticesinde, başarı sıralaması dikkate alınarak adayların tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemi 04/11/2015 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında yapılan Unvan değişikliği yerleştirme işlemi sonucunda yasal süresi içinde atandığı kadroda görevine başlamayanlar ile atandığı yeni unvanda başlayıp da emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara ilgili mevzuat gereği ekli listede başarı sırasına göre unvan/branş ve isimleri ilan edilen personelin ekte belirtilen münhal kadrolar için tercihleri alınacak olup, başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemi ekteki takvim çerçevesinde noter huzurunda yapılacaktır.

1- Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 16 Şubat 2016 Salı günü başlayıp 23 Şubat 2016 Salı günü saat 18:00 de sona erecektir. Adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihte bulunabileceklerdir. Yerleştirme başvurusu için ayrıca fiziki evrak gönderilmeyecektir.

2- Personel Bilgi Sisteminde (PBS) tercih başvurusunda bulunanlar başvuru son tarih ve saatine kadar kesinleştirme işlemi yapabilecektir. Kesinleştirme işlemini yaparak son başvuru tarih ve saatine kadar tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar kesinleştirme işlemini sistem üzerinden geri alarak tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Adaylardan kesinleştirme işlemini ilan edilen son başvuru tarih ve saatine kadar gerçekleştirmeyenlerin tercihlerinde en az bir münhal kadro bulunması halinde kesinleştirme işlemleri başvuruların bitiminde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Son başvuru tarih ve saatine kadar hiç tercihte bulunmayan adaylar yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

3- Yerleştirme işlemi ile ilgili olarak;

a) Yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralaması; sınav puanı fazla olanlara, sınav puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilerek hesaplanmış olup bu sıralamaya göre yerleştirmeleri yapılacaktır.

b) Adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere tercihte bulunulabilecek olup, başarı sıralaması esas alınarak tercihleri doğrultusunda yerleştirmeleri yapılacaktır.

c) Ekteki kadrolar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatları şeklinde il ve kurum bazında ilan edilmiştir.

d) Adaylar "başarı sıralamama göre sadece tercih ettiğim kadrolara yerleşmek istiyorum, tercihlerimin dışındaki münhal yerlere yerleşmek istemiyorum" seçeneğini işaretleyecektir.

e) Başvurduğu unvan ve branşta ilan edilen münhal yer sayısından daha az tercihte bulunanlar, tercihte bulunmadıkları diğer münhal kadrolara yerleştirme işleminden feragat etmiş sayılacaktır.

4- Adayların yerleştirme işlemleri 26 Şubat 2016 Cuma günü noter huzurunda yapılacaktır.

5- Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkanı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

6- Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

7- Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personel mazeret (eş, sağlık ve can güvenliği) halleri hariç atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkları takdirde nakil talebinde bulunamayacaktır.

8- Personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

2015 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı Sonucu Ek Yerleştirme Takvimi


16 Şubat 2016 Salı P.B.S. üzerinden başvurularının yapılması

23 Şubat 2016 Salı Saat:18:00'e kadar 2 26 Şubat 2016 Cuma YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

Müracaat Edebilecek Personel Listesi

Başvuru işlemleri için TIKLAYINIZ

Münhal Kadrolar

UNVAN BRANŞ BİRİM ADI MÜNHAL SAYISI
BİYOLOG YOK ARDAHAN - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
BİYOLOG YOK HAKKARİ - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
BİYOLOG YOK IĞDIR - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
BİYOLOG YOK İSTANBUL - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
BİYOLOG YOK KARS - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
BİYOLOG YOK KARS - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
BİYOLOG YOK VAN - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 3
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZYOTERAPİ ÇORUM - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZYOTERAPİ IĞDIR - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZYOTERAPİ KIRIKKALE - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZYOTERAPİ NEVŞEHİR - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ İSTANBUL - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ SAKARYA - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ŞANLIURFA - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER ELEKTRİK BİTLİS - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER ELEKTRİK IĞDIR - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER ELEKTRİK KARS - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER ELEKTRİK VAN - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER MAKİNA İZMİR - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER MAKİNA MARDİN - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1
TEKNİKER MAKİNA ŞANLIURFA - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1


 

Kaynak : SGK Rehberi
Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Emekli promosyonuna %1.5 formül!
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
1999 öncesi sigorta başlangıcı olanları etkiliyor!
Karın ağrısı şikayetiyle geldi, 3.5 kilo kist çıkartıldı
Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için ödenecek para miktarı belli oldu
Ev alırken betonuna kadar soru sorun..
Ölümü sonrası çok konuşulan tweet!
Akbank, depremde etkilenen müşterilerinin ödemelerini erteleyecek
İran'da yolcu uçağı pistten çıkıp yolun ortasına fırladı
Mevduat faizleri tek hane
Kriz suyu da vurdu
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama
Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
Maliye'den iki bankaya dev ceza!
Gram altın 302 lira seviyelerinde
Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma
O belediyede 2 milyon TL'lik usulsüz harcama Sayıştay'a takıldı
3 yıl sonra TL'nin getirisi tek hane
Türkiye'nin 'Demir Yumruk' lakaplı ilk profesyonel boksörü öldü
Müdüre 'gıyabında küfür etti' tazminatsız işten atıldı!
13 kişiye mezar olan apartman!
Libya’daki Rus askerlerini Putin değil Selman besliyormuş!
Depremlerde ikincil afet tehlikesi: Doğalgaz..

Benzer Haberler