Anasayfa » İşveren » 16 soruda asgari ücret desteği

16 soruda asgari ücret desteği

16 soruda asgari ücret desteği

Tarih :
16 soruda asgari ücret desteği

1 - Asgari ücret desteğinden faydalanacak işverenler kimler?

Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacak.

2 - Asgari ücret desteğinden işyerindeki bütün sigortalılardan dolayı faydalanmak mümkün mü?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkün.

3 - Asgari ücret desteği sürekli verilecek bir destek uygulaması mı?

Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlere 2016/Ocak - 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli bir destek

4 - İşyerinin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2016 tarihinden öncesinde tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunuyor.

5 - 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde nasıl hesaplama yapılacak?

Bu işyerlerinde prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2015 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacak.

6 - Asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar ne kadar?

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacak.

7 - Asgari ücret desteği ile sağlanan indirim işverenlerin cari ay sigorta prim borçlarına mı mahsup edilecek?

Hayır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek

8 - Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunuyor mu?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor

9 - 2016 yılında ilk defa tescil edilen işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma şartları neler?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, -Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, -İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması, -2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması gerekiyor.

10 - İlk defa sigortalı çalıştırmaya 01/04/2015 tarihinde başlayan bir işyeri 2016/Ocak ayında destekten yararlanamayacak mı?

2015 yılı ve öncesinde tescil edilen işverenlerin 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına(2015/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacak

11 - 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri için prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacak?

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için öngörülen hesaplamaya göre destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı tespit edilecek.

12 - İşyerlerinin 2016 yılı için sigorta primine esas kazancı eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde destekten yararlanılması mümkün mü?

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde, 2016 Ocak - 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi, yararlanılmış olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.

13 - Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda destek tutarı ne olacak?

Bu gibi durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak asgari ücret desteği tutarından az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar asgari ücret desteği verilecek

14 - Mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir adla faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde destekten yararlanılabilir mi?

Hayır. Böyle bir durumda bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

15 - Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde işverenler açısından bir hak kaybı söz konusu mu?

Hayır, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacak

16 - Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek mi?

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan ve bir ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran işverenler de bu destekten yararlanacak.ntv

Benzer Haberler