Anasayfa » İşveren » 6661 Sayılı Teşvik Kanunu Neler Getiriyor

6661 Sayılı Teşvik Kanunu Neler Getiriyor

6661 Sayılı Teşvik Kanunu Neler Getiriyor

Tarih :
6661 Sayılı Teşvik Kanunu Neler Getiriyor

6661 sayılı kanunun 17. Maddesiyle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici 68. Madde eklenmiş olup  01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere,  günlük; 3,33TL (Aylık 100 TL)  teşvik öngörülmüştür.

2016 yılında yararlanmak istediği aya göre, ayın 2015 yılında günlük 85 TL (Aylık 2550 TL) ve altında gösterilen toplam gün sayısı kadar teşvikten yararlanabilecektir. Yani sigortalı bildirimi 2015 yılından devam eden işyerlerinde teşvikten yararlanmaya esas veriler 2015 verileri olacak ancak İlk defa 2016 yılında tescil edilen işyerlerinde ise böyle bir sınırlama olmadan tüm işçiler için bu haktan faydalanacaktır.

Önceki yıllarda tescil edilmekle birlikte 2015 yılının ilgili ayında işçilik bildirmeyenler ile ilgili olarak  o ayı takip eden diğer aylarda bildirdiği işçiliğe göre değerlendirme yapılacak r, 2015 işçilik bildirimi yapmayanlar  2016 da tüm sigortalılar için bu teşvikten yararlanacaktır.

TEŞVİK HESAPLAMASI NASIL  YAPILACAK

Örneğin 2015 yılı ocak ayında toplam 10 sigortalısı olan işyerinide sigortalıların 6 tanesinin 2550 TL üzerinden kalan 4 tanesini ise 3000 TL üzerinden sigortalı olduğu var sayıldığında  2016 yılı ocak ayında  6 x 30 =180 gün  teşvikten yararlanılacak teşvik tutarı ise 180x3,33 = 599,4 TL olacakve bu tutar sigorta priminden mahsup edilip  hazine tarafından karşılanacaktır.

Peki 2015 yılı ocak ayında sigortalı bildirilmediği durumlarda sigorta bildiriminin yapıldığı ilk ay esas alınacaktır. Örneğin ;

2015 yılı Ocak ayında 3 sigortalı 2000 TL ücretle ,2015 yılı Şubat ayında 2 sigortalı 2200 TL ücretle

2015 yılı mart nisan mayıs ayında sigortalı bildirimi yapılmamış,  2015 yılı Haziran ayında 4 sigortalı 2100 tl ile bildirildiğinde

2016 yılında yapılacak bildirimler ;

2016 yılı ocak ayında (3x30)x3,33 =299,7 TL

2016 yılı şubat ayında (2x30)x3,33=199,8 TL

2016 Yılı mart ayında 2015 Haziran ayı bildirilmleri esas alınacak (4x30)x3,33= 399,6 TL teşvikten faydalanılacaktır.

Linyit ve taşkömürü işletmelerinde günlük ücret 170 TLı olarak değerlendirilecek  ancak 2015 yılında işçi bildirimi yapılan işyerlerinde 2016 yılında alınacak teşvikte 2015 yılı ilgili ayında bildirilen prim ödeme gün sayısının yarısnı aşmayacak şekilde teşvikten faydalanılacaktır.

Kamu işyerleri bu teşvikten faydalanamayacak  ancak 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir

İşverenleri n  farklı teşviklerden yararlanması durumunda ise  teşvikler düşüldükten sonra ödeyeceği miktar  teşvik tutarından az olduğu durumlarda  ise sadece sigorta prim borcu kadar teşvikten yararalanacak . Yani işverenler yararlandıkları teşviklerin birleşmesi yolu ile devletten alacaklı hale gelemeyecektir.

TEŞVİKTEN YARARLANANLAR NELERE DİKKAT EDECEK,

Kanun maddesinde;

“Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.” Denildiğiden salt teşvikten yararlanmak için yapılacak muvazaalı işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilmiş

SGKREHBERİ-İŞVEREN REHBERİ

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler