Anasayfa » Borçlanma » Başbakan en az üç, SGK en fazla iki çocuk diyor

Başbakan en az üç, SGK en fazla iki çocuk diyor

Başbakan en az üç, SGK en fazla iki çocuk diyor

Tarih :
Başbakan en az üç, SGK en fazla iki çocuk diyor

Başbakan her fırsatta en az üç çocuk ısrarını dile getirmektedir. Genç nüfusun ülke geleceğinde ne kadar önemli olduğu Avrupa'nın yaşlanan nüfus çıkmazında debelendiğini gördükçe daha da pekişmektedir. Ancak, Başbakan'ın üç ve daha fazla çocuk ısrarına rağmen 5510 sayılı Kanun iki çocuktan fazlasını borçlanamazsın diyor. Bu kısıtlama ise büyük bir çelişki olarak görülmektedir.

5510 sayılı Kanunun sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41 inci maddesinde; Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan sürelerin kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılma ve borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılma imkanı sağlanmıştır.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmektedir.

Ya bu Kanundaki kısıtlar kaldırılmalı ya da üç çocuk ısrarından vazgeçilmelidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ikiden fazla çocuk için aile ayrdımı ödenmeyeceği yönündeki hükmünün kaldırılması 5510 sayılı Kanundaki bu kısıtın da kaldıracağına işaret ediyor. Hadi bakalım değişiklik teklifi nereden gelecek?

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler