Anasayfa » Sigortalı » SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Tarih :
SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler


Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.


Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;


8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.


Sigortalının bu üç koşuldan hangisi en geç yerine getiriyorsa o koşulu yerine getirdiği tarihe göre ilgili kanun maddesi ve sigortalının tabi olacağı yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.


8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;


- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
-  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,


malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

 

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci


 

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün

sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1976-23/05/1979

20

25

40

44

5000

17 yıl – 18 yıl

24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl

24/05/1979-23/11/1980

20

25

41

45

5000

16 yıl – 17 yıl

24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

20

25

42

46

5075

15 yıl – 16 yıl

24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl

24/05/1982-23/11/1983

20

25

43

47

5150

14 yıl – 15 yıl

24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay

24/11/1983-23/05/1985

20

25

44

48

5225

13 yıl – 14 yıl

24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl

24/05/1985-23/11/1986

20

25

45

49

5300

12 yıl – 13 yıl

24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay

24/11/1986-23/05/1988

20

25

46

50

5375

11 yıl – 12 yıl

24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl

24/05/1988-23/11/1989

20

25

47

51

5450

10 yıl – 11 yıl

24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay

24/11/1989-23/05/1991

20

25

48

52

5525

9 yıl – 10 yıl

24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl

24/05/1991-23/11/1992

20

25

49

53

5600

8 yıl – 9 yıl

24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay

24/11/1992-23/05/1994

20

25

50

54

5675

7 yıl – 8 yıl

24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl

24/05/1994-23/11/1995

20

25

51

55

5750

6 yıl – 7 yıl

24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay

24/11/1995-23/05/1997

20

25

52

56

5825

5 yıl – 6 yıl

24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl

24/05/1997-23/11/1998

20

25

53

57

5900

4 yıl – 5 yıl

24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

24/11/1998-08/09/1999

20

25

54

58

5975

3 yıl – 4 yıl

24/05/1998-23/05/1999

 

20

 

55

 

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999

 

20

 

56

 

5975

 

 

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.


-  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.


- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,


halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

 
  >   8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak


şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.


-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.


5510 sayılı Kanuna göre;


-2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,


-2036 yılından sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 


yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

01.01.2048

65

65

7200

  

 

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.


Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.


Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.


Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

65

65

5400

01.01.2048

65

65

5400

 

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

 

  

İlgili Kanun

 

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

Yaş

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

 

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar

 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?


Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.


Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

 
 Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuru yapılabilir.


https://www.turkiye.gov.tr/


 

Kimler Başvurabilir?

 
Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 
Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

- Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan sigortalılar için Özürlü Sağlık Kurulu Raporu


Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

 

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?


İlk aylık kişinin ikamet adresine en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

 
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?


Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.


Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.


Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi


Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

 

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.


Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?


Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar


1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Alternatifbank A.Ş.
4- Anadolubank A.Ş.
5- Denizbank A.Ş.
6- Burgan Bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Odea Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Tekstil Bankası A.Ş.
14- Turkısh Bank A.Ş.
15- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
16- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
17- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
18- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
19- Türkiye İş Bankası A.Ş.
20- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
21- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

22- T.C. Ziraat Bankası A.Ş

23- PTT A.Ş. 

Kaynak : SGK Rehberi
Doktorlar görünce şoke oldu! Harf harf yutmuş
Asistan doktora jiletli saldırı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 4 İşçi Alacak
İşte hafatanın Cuma Hutbesi
'Uzlaşmasaydık, Türkler tüm bölgeyi alacaktı'
Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
Cumhurbaşkanı, o mektubu yırtarak çöpe attı
TMSF'den dansöz açıklaması
Adana Kozan İmar 7 İşçi Alacak
Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır'
Cumhurbaşkanlığı'ndan 2020 yılı için EYT açıklaması
Konya Ahırlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Saray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı!
Araba alma fırsatı
Karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı: 'Gördüğünüz yerde öldürün'
Önce çıkış sonra emeklilik
HSK 5 VHKİ alacak
İstanbul'da, 522 okul yöneticiliği kadrosuna başvuru alınacak
Paraşüt dağlık alana düştü! 1 ölü, 2 yaralı
Erdoğan: Ateşkes ilan etmemiz söz konusu değil
Gece yarısı iPhone 11 mesaisi! İşte fiyatları..
Başkandan "Canımız çekti" diyen öğrenciye pişmaniye
Vatandaşa destek artacak
ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı
ABD ve Türkiye anlaştı... Ateşkes olacak ve YPG çekilecek
'Müslümanlar olarak ümmet bilincini daima gözeteceğiz'
Üç boyutta Visa’nın ilk üyesi İş Bankası
PTT memur alımları ne zaman? Personel alımı şartları neler?
Devlet desteği ile hindi çiftliği kurdu
Kredi kartları ile ilgili kritik düzenleme! Sınırlama getirildi...
CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na baskın! Polis gözaltına aldı
CHP’den çok sert mektup açıklaması
Karar yazarı: Akşener’in o sözü tuhaf ve sorunlu
5 muhalefet partisi yasa teklifi hazırladı! İşte detaylar...
'Gıda Dedektifi' açıkladı: Ambalajların ön yüzü gerçeği yansıtmıyor
‘Yargı Reformu’ kabul edildi! İşte madde madde yeni düzenlemeler
50 yaş üzerindeki 4 kişiden birinde osteoporoz bulunuyor
Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli öğretmen alacak! İşte başvuru şartları…
Şimdi emekli olursam ne kadar maaş alırım?Tıkla öğren...
Dikkat! Sünnet düğününde dansöze hapis cezası
Bekçilik alımı sözlü sınav yerleri açıklandı
Atatürk Evi'ne saldırı! Bakanlık'tan açıklama geldi
Emeklilikte ilk şart! Çıkış...
BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankasına devrediliyor
Pakdemirli: Sağlıksız yemenin maliyeti yıllık 2 trilyon dolar
Kıdem tazminatına esas ücret ne kadardır?
'Bacağını kesmeliyiz' dediler! Şifayı Türkiye'de buldu
Külliye'deki kritik görüşme sona erdi
Kreş yardımından kimler yararlanır? İşte tüm detaylar...
KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Arınç'ın damadına FETÖ yargılamasında karar çıktı!
Halkbank'tan kredi müjdesi!
Yasa değişti! Onlara erken emeklilik yok
PTT Başmüdürünün evine giren hırsız yakalandı
O hizmetten uzmanı kadrosuna geçtim ek göstergem neden düştü?
İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel alacak
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama
4 gündür haber alınamayan bankacıdan iyi haber
Mektuptan sonra ilk temas
Yargı reformu paketi'nin 7 maddesi daha kabul edildi
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Hileli ürünler beyin tümörüne neden oluyor
KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
Sınır hastanelerinde alarm: Güvenlik üst seviyede
İzmir İbb Grandplaza Gıda 4 İşçi Alacak
KKTC Cumhurbaşkanı tehditler nedeniyle polise başvurdu
Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor!.
Şehit Elif'in hayali hemşire olmaktı
Canan Karatay'dan iddialı açıklama: Anne sütünün aynısıdır
Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı
2020’de alınacak memur sayısı belli oldu!
Yüzde 40 engeli bulunanlar kamu kurumlarına nasıl atanabilir?
Trump: Darbeyi durdurun!
İstanbullular, stratejik plan oluşturmaya dahil oluyor
Türkiye-ABD anlaşmasında dikkat çeken iki madde
Bursa Gürsu Modern Geçici 4 İşçi Alacak
Kamu işçileri görevden uzaklaştırılabilir mi?
7 yıl önce bıçaklanan ağabeyinin intikamı için arkadaşıyla cinayet işledi
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
MEB, adaylık kaldırma sınav tarihini açıkladı
O il için korkutan uyarı: Beklediğimiz deprem ...
O hastalık her 3 kadından birinde görülüyor
Bahçeli, sakalıyla ilgili yorumlara cevap verdi!
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Japonya'dan ABD'ye ret!
Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah açıklaması
Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek
Orman Müdürü, ormanda kayboldu, jandarma köpeği buldu
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anlaşma sonrası Rusya'dan ilk açıklama!
'Gergin' toplantı! Sinirlenen Trump kısa kesti...
KİT'lerin 2020 yılı yatırım ve finansman kararnamesi
Dünya basını: Erdoğan istediğini aldı
Esnafa yeni destek
Hediye saati sattı!Ortalık karıştı...
Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
'Tavan fiyat uygulaması' için denetim çağrısı
İlk kez işe girenın faturası devletten...
İntibak ve erken emeklilik geliyor
Açığa alınan iki savcıya 'rüşvet' iddianamesi
BBP'li Destici ile tartışan HDP'li yönetici hastaneye kaldırıldı
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu
Yüzbinlerin gözü e-ihale haberinde!
Türkiye'den ABD'ye misilleme!
HDP Hakkari İl Başkanı Kaya'ya hapis cezası
ABD ile yaptırım krizi derinleşirse İncirlik ve Kürecik masaya gelir
Merak ediliyordu! Ali Babacan ortaya çıktı
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Meme kanserinde yeni nesil tedavi yöntemleri
Erdoğan'dan vekillere genel kurul uyarısı
İŞKUR ilanlarıyla 53 bin işçi ve personel alımı yapılacak!.
Fuhuş çetesinden akılalmaz yöntem: İndirim yapmış
Konsey kuruldu!Başkan Erdoğan onayladı...
Üç HDP'li belediyeye kayyum atandı
Boğaz’ın incisi satılıyor! Katarlılar talip oldu
Erdoğan o gezisini iptal etti!
'cin mısırı' mesaisi
5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor
Yağmur suları ortaya çıkardı!Duyan köye koştu...
Bartın SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Bebeğini boğarak öldüren anne suçunu itiraf edince tutuklandı
Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik
O toplantı erken seçim habercisi iddiası
Üstüne düşen kadın hayatını kararttı!
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak çağrısı
Teröristlere Rasulayn'da bir darbe daha...
Polisi ezen serbest, aile isyanda
Vergi uygulamalarında yeni dönem
Sözleşmeli astsubaylık görevinden ayrılan memur olabilir mi?
Trump üst üste açıklama yaptı. Kimse ne dediğini anlamadı
Ak Parti Milletvekiline mide kanseri teşhisi
O kurumun etkinliğinde sahneye dansöz çıktı
2 milyon Suriyeli evine dönecek
2020 yılı bütçesi bugün Meclis'e geliyor
Antalya Belseki 1 İşçi Alacak
"Allahından bul" dedi iş akdi feshedildi!
Erdoğan'la görüşmesine sayılı günler kala dikkat çeken hamle!
İşe 2 bin 660 dolar maaşla başlayacaklar!
90 liraya uçak bileti! Satışa çıktı
Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu
Enerji Ticareti Derneği'nde yeni yönetim belirlendi
Bahçeli'den ABD ile yapılan uzlaşıya destek
Yaklaşınca alarm veriyor... 'Ölmek istemiyorum'
Rusya'da bomba iddia: ABD'li diplomatlar gözaltında
Çalışma Bakanı ;Sosyal yardımlarda 'artı' dönemi
İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, ahlakını bozuyor
MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 gözaltı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
MEB'den öğretmenlere etkinliklerle dolu ara tatil programı
İbrahim Kahveci yazdı: Enflasyon hesabına küçük dokunuşlar
Nusaybin belediye başkanı ve yardımcısı da tutuklandı
Türkiye'nin en mutlu şehri: 21 yıldır trafik lambası yok
Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...
15 Temmuz Otogarı ücretleri belirlendi
294 milyon liraya yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak
Emekli maaşları 15 günde bağlanacak
Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı
'İnekleri alıp İBB önüne götürürüm'
Vatan Partisi'ne de Barış Pınarı sansürü
PKK Türkmen köylerine çöktü
Kamuda personel alımı sürüyor
Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne 'Ali GÜNEY' Getirildi
Arınç: Müslümanlar Ruslardan ders alacak hale geldi
2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak?İşte tahminler...
Çeyiz parası nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler
Manisa Sarbel 29 İşçi Alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
"MehmetçiğeSelamGönder"kampanyası hızla yayılıyor
Et ve Süt Kurumu İstanbul Depo Müd. İşçi Alım İlanı
Haydar Baş hapis cezasına çarptırıldı
O liste açıklandı! Türkiye listede yer aldı...
Türkiye İhracat Kredi Bankası 1 İşçi Alacak
Çikolata yerine bunları tüketin
İki savcı hakkında rüşvet dosyası
Trump'ı anlaşma için 'Hile' dediler topa tuttular
'Vardiyalı çalışanlarda kanser riski daha yüksek'
CHP'den ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak iyi takip etmek lazım
2'si kamu görevlisi 28 kişiye 'silah kaçakçılığı' gözaltısı
Caminin elektriğini kullandı, 10 TL bırakıp helallik istedi
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar etti

Benzer Haberler