Anasayfa » Sigortalı » SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Tarih :
SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler


Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.


Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;


8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.


Sigortalının bu üç koşuldan hangisi en geç yerine getiriyorsa o koşulu yerine getirdiği tarihe göre ilgili kanun maddesi ve sigortalının tabi olacağı yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.


8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;


- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
-  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,


malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

 

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci


 

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün

sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1976-23/05/1979

20

25

40

44

5000

17 yıl – 18 yıl

24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl

24/05/1979-23/11/1980

20

25

41

45

5000

16 yıl – 17 yıl

24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

20

25

42

46

5075

15 yıl – 16 yıl

24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl

24/05/1982-23/11/1983

20

25

43

47

5150

14 yıl – 15 yıl

24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay

24/11/1983-23/05/1985

20

25

44

48

5225

13 yıl – 14 yıl

24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl

24/05/1985-23/11/1986

20

25

45

49

5300

12 yıl – 13 yıl

24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay

24/11/1986-23/05/1988

20

25

46

50

5375

11 yıl – 12 yıl

24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl

24/05/1988-23/11/1989

20

25

47

51

5450

10 yıl – 11 yıl

24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay

24/11/1989-23/05/1991

20

25

48

52

5525

9 yıl – 10 yıl

24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl

24/05/1991-23/11/1992

20

25

49

53

5600

8 yıl – 9 yıl

24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay

24/11/1992-23/05/1994

20

25

50

54

5675

7 yıl – 8 yıl

24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl

24/05/1994-23/11/1995

20

25

51

55

5750

6 yıl – 7 yıl

24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay

24/11/1995-23/05/1997

20

25

52

56

5825

5 yıl – 6 yıl

24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl

24/05/1997-23/11/1998

20

25

53

57

5900

4 yıl – 5 yıl

24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

24/11/1998-08/09/1999

20

25

54

58

5975

3 yıl – 4 yıl

24/05/1998-23/05/1999

 

20

 

55

 

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999

 

20

 

56

 

5975

 

 

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.


-  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.


- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,


halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

 
  >   8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak


şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.


-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.


5510 sayılı Kanuna göre;


-2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,


-2036 yılından sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 


yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

01.01.2048

65

65

7200

  

 

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.


Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.


Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.


Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

65

65

5400

01.01.2048

65

65

5400

 

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

 

  

İlgili Kanun

 

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

Yaş

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

 

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar

 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?


Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.


Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

 
 Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuru yapılabilir.


https://www.turkiye.gov.tr/


 

Kimler Başvurabilir?

 
Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 
Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

- Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan sigortalılar için Özürlü Sağlık Kurulu Raporu


Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

 

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?


İlk aylık kişinin ikamet adresine en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

 
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?


Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.


Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.


Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi


Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

 

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.


Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?


Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar


1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Alternatifbank A.Ş.
4- Anadolubank A.Ş.
5- Denizbank A.Ş.
6- Burgan Bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Odea Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Tekstil Bankası A.Ş.
14- Turkısh Bank A.Ş.
15- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
16- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
17- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
18- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
19- Türkiye İş Bankası A.Ş.
20- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
21- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

22- T.C. Ziraat Bankası A.Ş

23- PTT A.Ş. 

Kaynak : SGK Rehberi
Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler
İSG: Uçak içine kabin bagajı kabul edilmeyecek
Uçuşlarda 0-2 yaş arası için HES koduna gerek yok
İtalyan doktordan heyecanlandıran açıklama! ‘Virüs artık klinik olarak yok’
DSÖ vaka sayısı artan ilk beş ülkeyi açıkladı... Türkiye de var
Anneye ayda 1522 lira: Bakıcı desteği sürüyor!
İlk kez anlatıldı! O bakanın babası da gözaltına alınmış...
Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi
İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
Araç kredisi hangi markalar için geçerli olacak?
Bakanlık, o Youtube kanalı için savcılığa başvurdu
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Meclis açılıyor! İlk gündem maaddesi belli oldu
İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi
İki ülke arasında vizesiz seyahat 90 güne çıktı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şehit binbaşının babası: Bugün benim bayramım
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?
Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu
EGM'den 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' iddiasına açıklama
Umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı devam edecek
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB, Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı
Personel servisleri sil baştan! İşte yeni kurallar
Top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı
Liglerin başlama tarihi kesinleşti
Rusya'da zenginler ülkeyi terk ediyor
Erdoğan talimat verdi! Türkiye harekete geçiyor
Yeni paket yakında açılıyor! Normale dönüş ucuz krediyle desteklenecek
Hürriyet kapanıyor iddialarına açıklama geldi!
Sağlık Bakanlığı, restoran ve kafelerde alınması gereken önlemleri sıraladı
Şehir hastaneleri için bakanlık bütçesinden ilk 4 ayda çıkan bedel belli oldu
Şehirler arası kısıtlamalar 1 Haziran'da kaldırılıyor
İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri yeniden düzenlendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Denizden ve havuzdan virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı....
Bakan Koca'dan, 65 yaş üstüne maske uyarısı
Başsavcılık yalanladı: 'Rapçi Rota' gözaltına alınmadı
Erdoğan imzaladı! Artık ücretsiz
Güney Kore ve Japonya'da ikinci dalga
Otellerde artık zorunlu! Ayda 2600 TL...
Kısa çalışmayı istismar dükkânı kapattırır!
MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Patronuna 'cimri ve pinti' dedi işten atıldı! Çalışanlar dikkat...
Esenboğa Havalimanı ve AŞTİ açılışa hazırlanıyor
Altında normale dönüş için tarih verildi
30 Mayıs Cumartesi altın fiyatları belli oldu!
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
'Normalleşme' adımlarında korkulan oldu
Belçika’da bin euroya 'Covid-19' plakası
Michael Jordan'dan öfke dolu Floyd açıklaması
Bakan Koca: Risk ortadan kalkmış değil
Twitter'dan Trump'a yeni engelleme
Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Sigara dumanından corona virüs gelebilir
Yatılı Kur'an Kursları 15 Haziran'da açılıyor
Türkiye'de karantinaya alınan ilk ilçeydi! Korona kabusu geri döndü
Nüfus müdürlükleri, öğrenciler için cumartesi açık olacak
Darp edilen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra yeniden ibadete açıldı
Floyd'u öldüren polisin eşinden boşanma kararı
Cenaze aracı devrildi: 1 belediye personeli hayatını kaybetti
Vergi dairesi çalışanı rüşvetten tutuklandı
KHK ile ihraç olan emniyet personelinin emeklilik detayları!
O kişiler idari izinli sayılacak! İşte tam liste...
Kovid-19 yakalanan 10 şeker hastasından biri öldü
Kurumlar vergisinde bugün son gün
Araba almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca yanıtladı
Uzman isim analiz etti! İşte kredi paketindeki detay
İçişleri'nden 81 ile milyonları ilgilendiren yeni normalleşme genelgesi!
Dar gelirliye müjde! 894 TL taksitle ev fırsatı başlıyor
Erken seçim tartışmaları sürüyor... İşte partilerin son durumu...
DSÖ'den sürpriz ABD açıklaması
Dokunarak virüs bulaşır mı? Prof. Kara'dan sürpriz açıklama
Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir
'Tedavi gören öğrenciler hastanede sınava girebilecek'
TÜBİTAK 16 Personel alacak
CTE, daha önce verilen idari izinleri sonlandırdığını duyurdu
Yeni kimliği olana bir iyi haber daha!
3600 ek gösterge müjdesi ilk polislere mi geliyor?
Corona virüsü ilacı için gönüllüler aranıyor
Demirören Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru
29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı için flaş açıklama!
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Oğlu dolandırdı babası sakladı
Yurtdışına para kaçıran şirket suçüstü yakalandı!
SGK uzmanı yazdı! Emekli olup çalışmak daha avantajlı
Başkentin toplu taşıma araçları yaz döneminde tam kapasite ile çalışacak
Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniğe neden oldu
Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı Bodrum'daki villada yıkım başladı
Rasim Ozan Kütahyalı’dan sert tepki: Ona cehennemi yaşatırım!
65 yaş üstü için beklenen tarih netleşti!
Bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı
Çiftçi desteklerine ‘Bomba’ formülü
Yurdun değişik bölgelerinden karantina haberleri geliyor
Zoomda yeni dönem!Ücretli üyeliği olanlara sunulacak
Serviste konuşmak ve su içmek yasak
Memur ve işçiler dikkat! Maske vermeyen kurum yandı!
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı
Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Normalleşme sürecinde de kişisel önlemler almamız lazım'
Yeni araştırma: Evde maske virüsün yayılımını azaltıyor
SGK, Cumhurbaşkanlığı genelgesini umursamadı
75 doğumluya Kasım 2021'den emeklilik!
İşte Bakanlığın belirlediği kronik hastalıklar listesi
AK Partili Turan, ele alınacak 4 kanun teklifini açıkladı
7 belediye çalışanı zimmet'ten gözaltına alındı
Meteoroloji bu bölge ve illeri uyardı: Sağanak bekleniyor
Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: Ön yüzüne dokunmak
AK Parti'den 'Haliç' itirazı
Sokağa çıkma izninde ekmek parası için yara bandı sattı
Dövizde gün sonu fiyatları
500 lirayı görünce vazgeçti, 3 bin 150 lira ceza yedi
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Korona gündemini altüst edecek gelişme! Aşıyı reddedene para cezası
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milyonları ilgilendiriyor!Bakan açıkladı.O ödemeler başlıyor...
Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Bakan açıkladı! 2.500 kadın polis alınacak
Çarpıcı sözler! ABD'de darbe olabilir
Yaralı bulundu! Saatte 300 kilometre hızla uçuyor
Son dakika… ABD'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: Tutuklandı
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
Ankara'nın yüksek kesimlerine mayısta kar yağdı
Kumsalda yeni düzenleme! Sakın o yasağı unutmayın
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
Ateş Kara'dan 'Maske ile spor yapmak öldürür mü?' sorusuna cevap
Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor
CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma istemi
Burhan Kuzu yanıtladı: Ak Parti'ye kırgın mı?
Kahvehanelerde virüs önlemleri: Yancılık bitiyor
Fazla mesailer tazminatta dikkate alınır mı?
Piknik alanları ve mesire yerlerine gitmek ne zaman serbest olacak?
Erdoğan "Kamu personeli normal mesaiye başlayacak"
'Amerikan Baharı'nda ilk OHAL haberi geldi
Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı
Emekliler maske bile alamıyor!
Bakan Soylu'dan bekçi alımı müjdesi
Kıratlı'nın, son sosyal medya mesajını silmesi gerekiyor
O ülkede vaka sayısı artınca, okullar tekrar kapatıldı!
1 Haziran sonrası kimler idari izinli sayılacak?
Koronavirüse yakalanan emekli polis yaşamını yitirdi
Almanya ekonomisi için tehlike çanları çalıyor!
Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışabilir?
Memurların yıpranma payları emeklilik yaş gruplarını nasıl belirler?
İçişleri Bakan Soylu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? Yarın okul var mı?
Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı
Floyd gösterilerinde son durum: Trump sığınakta saklanmış
Hem istifa etti, hem de tazminatı aldı! Milyonlara önemli karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 9 bin 877 kişiye adli işlem yapıldı
Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
Müge Anlı 50 gün sonra ekrana geri döndü, stüdyoya sarılma aparatı koydurdu
Kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu
Hakkari'de şehit olan 2 askerimiz gözyaşlarıyla toprağa verildi
İlgili bakanlar milyarlık desteklerdeki kargaşadan haberdar mı?
George Floyd’u öldüren polisin amiri konuştu
Emekli maaşı kesilenler dikkat!
Kredi faizleri 'O'a koşuyor! Kamu bankaları 0,64'e düşürdü
Karantinada vatandaş 48 ton altın aldı
Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı
Yüz kırk beş bin kişilik iyilik ordusu: Virüsle mücadelede destan yazıyorlar
Kafe ve restoranlara saat kısıtlaması
TTB Başkanı'ndan kritik uyarı: Bütün illere virüsü taşıyacaklar!
Otomotivden turizme milyonlara yeni destekler geliyor
Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!
Dikkat! Uzmanlardan 'altın' uyarısı
Mesai arkadaşları Dilek Hemşireye ağladı
Koronavirüs ölüm oranının en yüksek olduğu ülke açıklandı!
Bursa Valisi'nden olaylarla ilgili açıklama
Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Emniyet müdürlerine 4 yıl ek süre verildi
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
Fahiş fiyata 100 bin TL, stokçuya 500 bin TL ceza
Altın fiyatları için uzmanı açıkladı: Gram 350 liraya düşebilir!
Emekliye ikramiye tarihleri belli oldu!
Doğum yapan kadını taksiden atan sürücüye süresiz ev hapsi
Vatandaş'ın muhtar tarafından darp edildiği iddiası
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Enflasyon beklentisi memur zammına göz kırptı!

Benzer Haberler