Anasayfa » İlan » Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Ve İhtisas Memurları Alıyor

Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Ve İhtisas Memurları Alıyor

Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Ve İhtisas Memurları Alıyor

Tarih :
Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Ve İhtisas Memurları Alıyor
SGKREHBERİ-İLANLAR

Dışişleri Bakanlığı, giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü) 45 adet Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları alacak.

Dışişleri Bakanlığının görevleri çerçevesinde, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlar olarak değerlendirilen Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının (aday) alımı için açılan giriş sınavına ilişkin özet bilgiler şöyle:

**Eğitim şartı: İngilizce, Almanca ve Fransızca kategorilerinde sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları gerekiyor.

Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Sırpça kategorilerinde sınava girecek adayların; Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun olmaları veya bu dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları gerekiyor.

**Puan türü: Başvuracak adayların, 2014 veya 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS);

-İngilizce alanı için; KPSSP-3, KPSSP-36 veya KPSSP-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış ve başvuran adaylar arasında puan sıralamasında ilk 200 kişi arasında olmaları gerekecek. KPSSP3 puan türü ile başvurmak isteyen adayların 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları da gerekmektedir.

-Almanca ve Fransızce alanı için; KPSSP-3, KPSSP-36 veya KPSSP-108 puan türlerinin birinden en az 75 puan almış ve başvuran adaylar arasında puan sıralamasında ilk 150 kişi arasında olmaları gerekecek. KPSSP3 puan türü ile başvurmak isteyen adayların 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları da gerekmektedir.

-Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Sırpça alanı için; KPSSP-3 puan türünde en az 55 puan almış ve başvuran adaylar arasında puan sıralamasında ilk 100 kişi arasında olmaları gerekecek.

**Başvuru şekli ve tarihi: Giriş sınavı başvuruları 26 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Kasım 2015 Cuma günü saat 18:00’de sona erecek. Başvurular, https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacak.

**Sınav tarihi: Yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavının yazılı aşaması 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacak..

**Maaşları: Konsolosluk ve İhtisas Memurları yurtdışında görev yaptıklarında ücret, mali ve sosyal hakları farklı belirlenmektedir. Yurt içinde, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Konsolosluk veya İhtisas memuru adayı, 2016 yılı ilk altı ayında 3.714 TL net ücret alabilecektir.

Bu maaş miktarına ayrıca Yabancı Dil Tazminatı dahil edilecektir. (2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarı belli olmadığından, 2015 yılında bekar memur için geçerli olan 90,11 TL uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş bir miktar fazla olabilir.)


Dışişleri Bakanlığından:

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER:

1 - Konsolosluk ve İhtisas Memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

2 - Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

3 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı üç farklı kategoride yapılacak olup, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 45’tir. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

4 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

5 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve

b) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.

2 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2014 veya 2015 yıllarında alınmış olan asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kategori Adı Yabancı Dil KPSS Puan Türü Asgari KPSS Puanı Kontenjan Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı
Genel-1 İngilizce

P-3

P-36

P-108

80 20 200
Genel-2

Almanca

Fransızca

P-3

P-36

P-108

75 15 150
Genel-3

Arapça

İspanyolca

Portekizce

Rusça

Sırpça

P-3 55 10 100
  45 450

3 - Herhangi bir kategori için belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav sonucunda başarılı olamaması halinde, bu kontenjan sırasıyla, en yüksek puanı alan yedek adayların bulunduğu diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis edilebilecektir.

4 - Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Genel-1 kategorisi:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

b) Genel-2 kategorisi:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

c) Genel-3 kategorisi:

Sınava girecek adayların;

- Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun olmaları veya

- Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya

- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları,

5 - Genel-1 ve Genel-2 kategorilerinden sınava KPSS-3 puan türü ile başvurmak isteyen adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları almaları kaydıyla, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları gerekmektedir.

6 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

7 - Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

8 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

9 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1 - Giriş sınavı başvuruları 26 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Kasım 2015 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

3 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınan puanların YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

1 - Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

c) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında almış olduğu YDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında YDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000

Kaynak : SGK Rehberi
Ankara’da korkunç olay: Defalarca bıçaklayıp, darp edip kaçtılar
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve akaryakıta büyük zam...
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Böbrek taşı sancısı sanıp hastaneye gitti, üçüz bebek doğurdu
Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı
TESK Genel Başkanı: “Akaryakıt zamları enflasyonu tırmandırıyor”
TRT Genel Müdürlüğüne sürpriz isim!
Milyonlarca kişinin gözü Meclis'te! EYT, Ek Gösterge, Af çıkacak mı?
Acı sözler... 'Ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor'
Kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı
Üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor
Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 3 gözaltı
Saadet Partisi'den 'atama' ve 'mülakat' açıklaması
Bir asrı deviren' ninenin yaşam iksiri...
Yeni zam haberi % 20 ile geldi!
Bakan açıkladı!İyileştirme yapacağız...
KESK ‘Omuz omuza verelim’
Hükümlüden çarşafla 3. kattan firar
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personel alacak!
Selçuk: Özel sınıf oluşturulması iddialarına soruşturma başlattık
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
Emine Bulut’un gözü yaşlı annesi isyan etti: Onlar çekim yapıyor…
Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı
Ölmek istemiyorum, bize yardım edin!
Antalya’da tüm zamanların turist rekoru kırıldı
Babacan ve Davutoğlu’na yakın isimlere yer yok
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Emine Bulut'u katletmişti! Cezaevinde öldürüldü mü?

Benzer Haberler