Anasayfa » İşveren » SGK’dan Sendikalara Kıyak

SGK’dan Sendikalara Kıyak

SGK’dan Sendikalara Kıyak

Tarih :
SGK’dan Sendikalara Kıyak

Sosyal güvenlik yasasında, kamuya ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi ilgili kamu idaresince ödenir denmiş.  

Ancak, kamu idaresine ait işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda olduğu sürede SSK’lı veya Bağ-Kur’lu çalışmaları ya da isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde bu şekilde çalıştıkları veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak ilgili kamu idaresinden genel sağlık sigortası primi alınmaz, diye de bitirilmiş.

…

SGK Genelgesi, yasanın aksine iş akdi askıya alınan işçi sendikada çalışırsa GSS primini kamu idaresi ödemeye devam eder diyor

Kanun koyucu kamuda iş akdi askıya alınan işçi çalışmaya başladıktan sonra Kamu idaresi GSS primi ödemez demesine rağmen, SGK  2015-19 genelgesinde, 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) maddesindeki sigortalıların, sendika başkanlıklarına veya yönetim kurullarına seçilmeleri halinde bu sürede iş akitleri askıya alınsa bile, kamu idaresinin GSS primi ödemeye devam edeceğini, sendikaların ise GSS primi ödemeyip sadece kısa vade ve uzun vade primlerini ödeyeceğini yazmış.

…

Genelge yasayla çelişiyor

Yasada iş akdi askıda kalan işçi çalışmadığı sürece GSS primini kamu idaresi öder, çalışırsa kamu idaresinden GSS primi alınmaz diye ısrarla belirtmesine rağmen SGK genelgesinde iş akdi askıya alınan işçi için sendikada çalıştıkları süre içinde GSS primi kamu idaresince ödenir denmesi, kanunla çelişiyor.

            …

Genelge yasaya uygun şekilde değiştirilmeli

            Hukukun en temel prensibi alt hukuk normları, üst hukuk normlarına aykırı olamaz prensibinden hareketle, yasada kamuda iş akdi askıya alınan işçi SSK’lı veya Bağ-kur’lu olarak çalışmaya başlarsa kamu idaresi GSS primi ödemez deniyorsa, kamudaki iş akdi askıya alınan işçinin sendikalarda çalışmaya başlaması halinde GSS priminin sendikalar tarafından ödenmesi gerektiği yönünde genelgede yapılan açıklamanın da düzeltilmesi gerekiyor. 

Yaşar AYDIN

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler