Anasayfa » İşveren » Borçlular Dikkat! Başvuru Süresi 10 Gün Sonra Bitiyor

Borçlular Dikkat! Başvuru Süresi 10 Gün Sonra Bitiyor

Borçlular Dikkat! Başvuru Süresi 10 Gün Sonra Bitiyor

Tarih :
Borçlular Dikkat! Başvuru Süresi 10 Gün Sonra Bitiyor

23/4/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Torba Yasayla, sigortalıların uğramış oldukları  iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hallerinden dolayı sorumlu tutulanlara,  rücu alacaklarını düşük faiz oranlarıyla ve uzun süreli taksitler halinde ödeme imkanı getirilmişti.

…

            Bu yasadan yararlanabilmek için getirilen üç aylık başvuru süresi bu ayın sonunda, yani 31/7/2015 tarihinde sona ermesine rağmen, henüz  bu konuda SGK’dan bir açıklama gelmedi.

            Bizden hatırlatması, sakın ola ki bu 10 günü de geçirmeyin.

…

İşte detaylar,

*Alacak aslına, kanuni faiz yerine enflasyon oranları üzerinden  hesaplanan faiz uygulanacak

*Yapılandırılan borçlar ikişer aylık taksitler halinde 18 taksitte ödenebilecek

*Taksitle yapılacak ödemeler için ayrıca taksitlendirme farkı alınacak.

Enflasyon oranları üzerinden hesaplanan borçlar;

-          Altı taksit için 1.05,

-          Dokuz taksit için 1.07

-          Oniki taksit için 1.10,

-          On sekiz taksit için 1.15

katsayı ile çarpılarak ödenecek toplam borç bulunacak.. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde tamamen ödenmesi halinde taksitlendirme farkı alınmayacak.

*İlk taksit 2015/ Ağustos ayı içinde ödenecek.

*Hacizler kaldırılacak

*Ödeme yükümlülüklerinin bir takvim yılı içinde 3 defa aksatılması halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılamayacak.

…

Görüldüğü gibi Torba yasa, sigortalıların uğramış oldukları iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hallerinden dolayı sorumlu tutulanlara önemli fırsatlar sunuyor.

O nedenle bu vatandaşlarımızın başvuru süresinin 10 gün sonra sona erdiğini göz önünde bulundurarak, bir an evvel SGK’ya müracaat etmeleri menfaatlerine olacaktır.

Hazırlayan: Yaşar AYDIN

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler