Anasayfa » Yurtdışı Borçlanması » Yurtdışı Emeklilikte vatandaşı rahatlatan yeni uygulama

Yurtdışı Emeklilikte vatandaşı rahatlatan yeni uygulama

Yurtdışı Emeklilikte vatandaşı rahatlatan yeni uygulama

Tarih :
Yurtdışı Emeklilikte vatandaşı rahatlatan yeni uygulama

Sahte Belgelerle ilgili SGK Yurtdışı Hizmetlerinde Yeni Uygulama

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sürelerin 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılması için, borçlanma talebinde bulunanların;
1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,
2) Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden,
durumlarına uygun olan yalnızca birisini SGK'ya ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, borçlanma başvurusunda bulunanların yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerini belgelendirme mecburiyetlerinin kendilerine ait olduğuna ilişkin hüküm yer almaktadır.

SGK'ya ibraz edilen Lübnan'da geçen çalışmalarla ilgili hizmet belgeleri ile bazı sözleşmesiz ülkelerden yurtdışı temsilciliklerimizce düzenlendiği belirtilerek ibraz edilen bu belgelerin bir kısmının sahte olduğu tespit edilmiştir.

Sahte belgeler üzerine harekete geçen SGK, 21/1/2011 tarihinden itibaren yalnız, sözleşmesiz ülkelerde ve sözleşmeli ülke olan Libya'da geçen çalışmalarını 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmak isteyenlerden yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hangi belgelerin isteneceği 18/07/2011 tarihli ve 14724044 sayılı Toplu Talimat ile duyurmuştur.

Bu talimatta şu husus göze çarpmaktaydı, yukarıda sayılan belgelerden biri ile birlikte pasaportlarının ibrazı istenmekte, ibraz edilememesi halinde emniyet müdürlüklerinden alınacak Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerinin belirtildiği belgenin ibrazı talep edilmekteydi.

Bu belgeleri SGK'ya vermeyenlerin borçlanma talepleri değerlendirilmemekte, söz konusu belgeleri ibraz etmedikleri sürece vatandaşların borçlanma talepleri işleme alınmamaktaydı.

Ancak, emniyet müdürlüklerinde yurda giriş-çıkış tarihleri 01/11/1991 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında tutulduğundan, bu tarihten önce yurda dönen ve pasaportunu kaybeden veya yeni pasaport alırken eski pasaportu emniyet müdürlüklerince alınan sigortalıların, yurda giriş ve çıkış tarihlerini belgeleyememesi nedeniyle borçlanma taleplerinin işleme alınmaması sigortalıların şikayet ve sızlanmalarına neden olmaktaydı.

Yapılan yeni düzenlemeyle pasaportunu veya yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeyi ibraz edemeyenlerden;

SGK'ya ibraz ettiği yurtdışı hizmet belgesindeki çalışmalarının gerçek olduğunu, bu çalışmalarının gerçeğe aykırılığının tespiti halinde yurtdışı hizmet borçlanmasının ve bağlanan ya da bağlanacak aylığımın iptal edileceğini, tarafına yersiz yapılan ödemeleri geri ödeyeceğini, borçlanma ya da aylık talebinde bulunduklarında beyan ve taahhüt edeceklerdir.

Bu beyana istinaden sigortalıların artık talepleri ret edilmeyecek; borçlanma ve aylık talepleri sonuçlandırılanların ibraz ettikleri yurtdışı hizmet belgeleri incelenmek üzere Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Artık sözleşmesiz ülkelerde ve sözleşmeli ülke olan Libya'da geçen çalışmalarını belgeleyecek olan sigortalıların mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

Sahte belgeler yüzünden gerçek çalışmasına gölge düşen sigortalıların mağduriyetini gideren Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığının bu yeni uygulamasını tebrik ediyoruz.

Tahsin MALKOÇ

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler