Anasayfa » Emekli » Kimler İntibak Yasasından faydalanamayacak

Kimler İntibak Yasasından faydalanamayacak

Kimler İntibak Yasasından faydalanamayacak

Tarih :
Kimler İntibak Yasasından faydalanamayacak
Untitled Document İntibak Yasasından faydalanamayacaklar.

Bu yazımızda intibak yasasından faydalanacaklar, faydalanamayacaklar ve istisnalarını açıklamaya çalışacağız. Yine bu yasanın geriye dönük mali hak getirip getirmeyeceği de açıklanacaktır.

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile banka sandıklarından emekli olanlar İntibak Yasasından faydalanamayacaklar.

Ancak 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı iştirakçileri ile yine Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen banka sandıkları iştirakçilerinin emeklileri intibak yasasından yararlanamayacaklar.

Sadece 2000 yılından önce aylık bağlanan SSK emeklileri, 2000 yılından önce aylık almakta iken bu tarihten sonra ölen SSK emeklilerinin hak sahipleri, 2002 Nisan ile 2002 Haziran sonuna kadar aylık bağlanan Bağ-Kur emeklileri yararlanacaktır.

İntibaktan yararlanacak SSK emeklilerinin aylıkları, 1999 yılı Aralık ayında ödenen asgari aylık dikkate alınmadan yeniden hesaplanarak ve bu aylık 1999 yılı aralık ayı TÜFE'si kadar artırılacaktır. Sonra 2000 den 2008 e kadar her yılın TÜFE'si ve gelişme hızının % 75'i kadar artırılacak 2008 yılı ocak ayı değeri bulunarak, bu tarihten sonra da 2008 yılından 2013 yılına kadar emekli aylıklarına yapılan artışlar kadar artırılarak 2013 yılı değeri bulunarak hesaplanacaktır. Bulunan aylık ile eski aylık karşılaştırılarak hangisi yüksekse o aylık ödenecektir.

Bağ-Kur emeklilerinin ise 2002 yılı Nisan ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları önce % 8,9 oranında artırılarak sonra da 2013 yılına kadar Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan artışlar kadar artırılacak 2013 yılı değeri bulunarak hesaplanacaktır.

İntibak sonucu 2000 yılından önce emekli olan her SSK emeklisinin aylığı artmayacağı gibi en fazla 322 TL artış olacaktır.
Emeklilere geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler