Anasayfa » Emekli » İntibak Yasası Onaylandı. İntibakla ilgili merak edilenler

İntibak Yasası Onaylandı. İntibakla ilgili merak edilenler

İntibak Yasası Onaylandı. İntibakla ilgili merak edilenler

Tarih :
İntibak Yasası Onaylandı. İntibakla ilgili merak edilenler
Untitled Document İntibak Yasası Onaylandı. İntibakla ilgili merak edilenler

İntibaktan kimler yaralanacak

1-2000 yılından önce malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanan SSK emeklileri,
2-2000 yılından önce malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen SSK emeklilerinin hak sahipleri,
3- 2002 Nisan ile 2002 Haziran sonuna kadar aylık bağlanan Bağ-Kur emeklileri
yararlanacaktır.

Emekliler İntibaktan Nasıl Yararlandırılacak.

İntibaktan yararlanacak SSK emeklilerinin aylıkları, 1999 yılı Aralık ayında ödenen asgari aylık dikkate alınmadan yeniden hesaplanacak ve bu aylık 1999 yılı aralık ayı TÜFE'si kadar artırılacak sonra 2000 den 2008 e kadar her yılın TÜFE'si ve gelişme hızının % 75'i kadar artırılarak 2008 yılı ocak ayı değeri bulunacak, bu tarihten sonra da 2008 yılından 2013 yılına kadar emekli aylıklarına yapılan artışlar kadar artırılarak 2013 yılı değeri bulunacaktır.

Hesaplanan yeni aylık ile emeklilere ödenen eski aylık karşılaştırılarak bu iki aylıktan hangisi yüksekse o aylık ödenecektir.

Bağ-Kur emeklilerinin ise 2002 yılı Nisan ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylıkları önce % 8,9 oranında artırılacak sonra da 2013 yılına kadar Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan artışlar kadar artırılarak 2013 yılı değeri bulunacaktır.

Neden 2000 Öncesi SSK Emeklileri

SSK emekli aylıkları arasındaki farklılaşmanın nedeni farklı tarihlerde yürürlükte bulunan kanunlara göre hesaplama yapılmasıdır. 2000 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla SSK emekli aylığı hesaplama sistemi tamamen değiştirilerek sigortalıların 2000 yılından sonra çalıştıkları sürenin tamamında ödedikleri kazançları TÜFE ve Gelişme Hızı ile güncellenen sistem getirilmiştir. Bu da sistem de ne kadar uzun süre kalınırsa ve kazançlar ne kadar yüksek olursa aylığında o nispette yüksek olmasını sağlamıştır.

Ancak 2000 yılından önce çalışmaya başlayıp 2000 yılından sonra emekli olanlara her iki kanun dikkate alınarak karma bir aylık hesaplandığından 2000 den sonra emekli olanların aylıkları daha yüksek olmuştur.

Neden 2003 Yılı İki Aylık Dönemde Emekli Olan Bağ-Kur Emeklileri

Bağ-Kur emeklilerine ise 2008 yılına kadar basamak sistemine göre aylık bağlanmıştır. 2000 yılına kadar kişilerin emekli olmadan önce bulundukları son basamak önemli iken 2000 yılından sonra aylık bağlamada basamaklarda geçirilen süreler dikkate alınmıştır. Bu durumda sadece 2002 Nisan ile 2002 Haziran sonuna aylık bağlanan emeklilerin aylıkları düşük kalmıştır.

İntibak Aylıkları Ne Kadar Artıracak

İntibak sonucu 2000 yılından önce emekli olan her SSK emeklisinin aylığı artmayacağı gibi en fazla 322 TL artış olacaktır.
Emeklilere geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler