Anasayfa » İşçiler (4a) » Yabancı ülkelerden Türkiye'ye iş için gönderilenlerin sigortalılığı

Yabancı ülkelerden Türkiye'ye iş için gönderilenlerin sigortalılığı

Yabancı ülkelerden Türkiye'ye iş için gönderilenlerin sigortalılığı

Tarih :
Yabancı ülkelerden Türkiye'ye iş için gönderilenlerin sigortalılığı
Yabancı ülkelerden Türkiye'ye iş için gönderilenlerin sigortalılığı

Ülkemize bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ülkemizde sigortalı sayılacak mı?

Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişilerin sigortalı sayılıp sayılmayacakları konusunda,
5510 sayılı Kanunun 5. maddesinde,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 21. maddesinde,
2011/43 sayılı Genelgede,
2012/2 sayılı Genelgede,
Düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelere baktığınızda, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler için, bir bakıyorsunuz sigortalı sayılmaz deniyor, bir bakıyorsunuz sigortalı sayılacak deniyor, bir bakıyorsunuz üç ay sonra sigortalı sayılacak deniyor.

Kanunun 5 inci maddesinin (e) bendinde, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlarının 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmayacakları,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin (d) bendinde, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için en fazla üç ay süreyle gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya /tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlarının sigortalı sayılmayacakları,

2011/43 sayılı Genelgede, Ülkemize bir iş için gönderilen ve geldikleri ülkelerde sosyal güvenliklerinin sağlandığını belgelemeleri nedeniyle sigortalı sayılmayan sözleşmesiz ülkelerden gelen/yabancı uyrukluların üç ay, sözleşmeli ülkelerden gelenlerin ise sözleşmede öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren sigortalı sayılacakları,

2012/2 sayılı Genelgede ise yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişilerin, genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayacağı,
açıklanmıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişilerle ilgili olarak;
Kanunun 5 inci maddesinin (e) bendinde, bu kişilerin sigortalı sayılmayacakları,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin (d) bendinde, bu kişilerden en fazla üç ay süreyle gönderilenlerin sigortalı sayılmayacakları,
2011/43 sayılı Genelgede, bu kişilerden sözleşmesiz ülkelerden gelen/yabancı uyrukluların üç ay, sözleşmeli ülkelerden gelenlerin ise sözleşmede öngörülen sürelerin bitim tarihine kadar sigortalı sayılmayacakları,
2012/2 sayılı Genelgede ise bu kişilerin genel sağlık sigortalısı sigortalı sayılmayacakları,
Belirtiliyor.

5510 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliği birlikte değerlendirdiğimizde, Kanuna göre sigortalı sayılmayan bir kişi Yönetmelikle üç aylık sürenin bitiminin ardından sigortalı sayılıyor; Yönetmelikle 2011/43 sayılı Genelgeyi birlikte değerlendirdiğimizde, Yönetmelikte üç aylık sürenin bitiminin ardından sigortalı sayılacağı belirtilen kişiler, Genelge ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olmaları halinde, sözleşmede öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren sigortalı sayılıyor; 2011/43 sayılı Genelge ile 2012/2 sayılı Genelgeyi birlikte değerlendirdiğimizde ise, 2011/43 sayılı Genelgede üç aylık sürenin bitiminden veya sözleşmede öngörülen sürenin bitiminden itibaren sigortalı sayılan kişiler, 2012/2 sayılı Genelgede sigortalı dahi sayılmıyorlar.

Sonuç olarak, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişilerle ilgili yapılan bu düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği göz önüne alınarak, bu kişilerin sigortalı sayılıp sayılmayacakları, sigortalı sayılacaklar ise hangi tarihten itibaren sigortalı sayılacakları hususunda daha fazla geç kalınmadan düzenleme yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Selim KAYAOĞLU

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler