Anasayfa » İşveren » İşyerini başka bir adrese nakleden işverenler aman dikkat

İşyerini başka bir adrese nakleden işverenler aman dikkat

İşyerini başka bir adrese nakleden işverenler aman dikkat

Tarih :
İşyerini başka bir adrese nakleden işverenler aman dikkat
Untitled Document İşyerini başka bir adrese nakleden işverenler aman dikkat

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde işyerini başka bir adrese nakleden işverenlerle ilgili bir düzenleme yapılmış.

İşyerini başka bir adrese taşıyan işverenlerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini süresi geçtikten sonra vermiş olmaları halinde, idari para cezası uygulanmaması amaçlanmış bu düzenlemeyle.
Amaç güzel de, düzenleme yapılırken Kanuna aykırı olup olmadığına hiç bakılmamış. Neticede düzenleme işverenler açısından olumlu karşılandığından kimse sesini çıkartmamış şimdiye kadar.
Kanuna aykırı olması da bir kenara, bu düzenlemede bizim de anlayamadığımız öyle şartlar öne sürülmüş ki, bu maddeyi yanlış anlayıp idari para cezasına maruz kalanların da olduğunu gördüğümüzden kısa bir açıklama yapılmasını gerekli gördük.

Önce neden Kanuna aykırı olduğunu açıklayalım isterseniz.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (102. maddede) işe giriş bildirgesini, "bu Kanunda belirtilen süre içinde" vermeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörülmüş. Ancak aynı Kanunda işyerinin başka bir adrese taşınması nedeniyle sigortalıların işe giriş bildirgelerinin süresi dışında verilmesi halinde, süresi içinde verilmiş sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamış.

Hal böyle olunca, Sosyal Güvenlik Kurumu, işyerinin başka bir adrese nakli halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini süresi dışında verenlere idari para cezası uygulanmaması hususunu Yönetmelikle halletmeye çalışmış.

Ama elbette ki olmamış.

Çünkü Kanuna göre suç sayılan bir fiilin Yönetmelikle suç olmaktan çıkartılması maalesef ki mümkün değil.

Bu düzenlemelerin neden anlaşılamayıp işverenlerin idari para cezasına maruz kaldığına gelince…

Yönetmelikte, işyerinin aynı ilde kurulu başka bir Ünitenin görev alanına giren bir adrese taşınması halinde, eski adreste çalışan sigortalılar yeni adreste çalışmaya devam ettikleri takdirde, bu sigortalılar için düzenlenecek işten ayrılış bildirgesi ile işe giriş bildirgesi Kuruma yasal süresi dışında verilse de süresi içinde verilmiş sayılmış.

Buna karşın, aynı haklar işyerini farklı bir ile taşıyan işverenlere verilmediğinden, işyerini farklı bir ile taşıyan işverenler, aynı sigortalıları yeni işyerinde çalıştırmaya devam etseler dahi işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini yasal süresi içinde vermedikleri takdirde, her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi başına bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezasına maruz kalmışlar.

Başka bir anlatımla, işyerini Pendik'ten Kadıköy'e taşıyan bir işverenin, Pendik'te çalıştırdığı sigortalılar için düzenlediği işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini süresi dışında vermesi halinde bu belgeler süresinde verilmiş sayılmış, işyerini Pendik'ten Kocaeli'ne taşıyan bir işverenin çalıştırdığı sigortalılar için düzenlediği işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini süresi dışında vermesi halinde, işveren her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi başına bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezasına maruz kalmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca, işyerinin aynı ilde kurulu başka bir Ünitenin görev alanına giren adrese taşınması ile başka bir ile taşınması arasında ne gibi bir fark gözetilmiş ki Yönetmelikte böyle bir düzenleme yapılmış. Anlaşılır gibi değil.

Ancak siz siz olun, işyerinizi başka bir ile taşırsanız işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerinizi süresi içinde vermeye dikkat edin.
Bizden söylemesi…

Selim KAYAOĞLU

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler