Anasayfa » İşveren » Borcunu Yapılandıran İşveren İhalelere Katılabilir Mi?

Borcunu Yapılandıran İşveren İhalelere Katılabilir Mi?

Borcunu Yapılandıran İşveren İhalelere Katılabilir Mi?

Tarih :
Borcunu Yapılandıran İşveren İhalelere Katılabilir Mi?

11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba Kanun 5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında (SSK) sigortalı çalıştıran işverenlerin geçmiş dönem prim borçlarına da yapılandırma imkanı getirmiş, peşin ya da 6,9,12 ve ya 18 taksit seçenekleri ile ödenme imkanı sağlanmıştır.

6552 Sayılı Kanun Kapsamında işveren prim borçlarını peşin ödeme seçeneği seçip yapılandırma kapsamına girmeyen 2014/04 sonrası tüm geçmiş dönem prim borçları ile yapılandırma kapsamındaki 2014/04 dönemi ve öncesi borçlarını ödeyen işverenler ihalelere katılmak üzere borcu yok yazısı alabileceklerdir.

Yapılandırma Kapsamında Taksitle Ödeme Seçeneği Seçen İşveren İhalelere Katılmak İçin  Borcu Yoktur Yazısını Nasıl Alır?

İşverenler tarafından 6552 Sayılı Kanun kapsamında prim borçları için taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması kaydıyla,

İhalelere katılmak üzere borcu yoktur yazısı alabileceklerdir.

Yapılandırma Kapsamında Taksitle Ödeme Seçeneği Seçen İşveren Hakediş Borcu Yoktur Yazızı Alabilir mi?

Borcunu 6552 Sayılı Kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasında yapılandırma  kapsamına girmeyen 2014/04 sonrası  yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması ve peşin olarak seçilen yapılandırma borçlarının ödenmesi koşuluyla,

 - Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

Hazırlayan: Mehmet ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler