Anasayfa » GSS » Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS işlemleri

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS işlemleri

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS işlemleri

Tarih :
Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS işlemleri
MEMURUN 25 YAŞINDAN KÜÇÜK ERKEK ÇOCUKLARI İLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DİĞER KİŞİLERİN SAĞLIK AKTİVASYON VE GSS İŞLEMLERİ İLE GELİR TESPİTİ MÜRACAATLARI

ERKEK ÇOCUKLAR

2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.2010 tarihinden itibaren devir alınmıştır. Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan erkek çocuklar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir. Bu durumda olan erkek çocukların ise GSS için gelir tespiti yaptırmalarına gerek yoktur. Ancak 15.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan (4/c sigortalıları)devlet memurlarının Bakmakla yükümlüleri ise 5510 sayılı yasaya tabi olacaklardır.

EŞİ

Devir tarihinde eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılananlar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir.

KIZ ÇOCUKLARI

Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir. Ancak, devrolunan sigortalıya aylık bağlanması veya aylık almakta iken 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde yeniden çalışması durumu kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez. Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.

ÜVEY ÇOCUKLARI: Öz çocuklarda ki şartlar geçerlidir.

ANNE VE BABASI

Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonra da sağlık yardımlarından yararlandırılmaya devam olunur.

GSS VE GELİR TESPİTİ İŞLEMLERİ

Gerek yukarda bahsedilen memur çocukları ile diğer sigortalıların bakmakla yükümlüsü durumunda olan kişiler, işe girmeleri ile sigortalının bakmakla yükümlüsü olmaktan çıkmaktadır. 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların da, Kanunun 88 inci maddesi gereği eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları bunun içinde gelir testine gitmeleri zorunludur.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler