Anasayfa » Yurtdışı » Seçim SGK'dan Bir Garip Genelge

Seçim SGK'dan Bir Garip Genelge

Seçim SGK'dan Bir Garip Genelge

Tarih :
Seçim SGK'dan Bir Garip Genelge

SGK, 2015 yılında çıkardığı 9 sayılı genelgede; “ Hukuk Müşavirliğinden alınan 13/01/2015 tarihli yazıda; kazanılmış hakkın oluşması için borçlanma kanunlarında ve uygulama yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esasların istisnasız yerine getirilmesinin gerektiği, borç tahakkuku için gerekli olan belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin sadece borçlanma isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmiş olmalarının borçlanma hakkını kazanmaları için yeterli olmayacağı, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunan ancak, Kurumun davetine icabet etmeyenler ile Kurumca istenilen belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin 3201 sayılı Kanunun Geçici 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği mütalaa olunmuştur.” Diyor. SGK Yönetimi de Hukuk Müşavirliğinin mütalaasına uyarak 8/5/2008 tarihinden önce borçlanma başvurusu olan gurbetçilerin 3,5 dolar üzerinden borçlanma haklarını genelge ile kaldırıyor.

SGKREHBERİ-ÖZEL HABER

Yurtdışı borçlanması yapanlar 8/5/2008 tarihinden önce bir gün için 3,5 dolar öderken, sosyal güvenlik reformuyla birlikte dolar üzerinden ödeme kaldırıldı ve prime esas kazanç sistemi getirildi.

Gurbetçi Daha Fazla Para Ödeyecek

2015 yılında yurtdışı borçlanması yapmak isteyen gurbetçi bir gün için 13 lira ödemek zorunda. 8/5/2008 öncesinde talebi olanlar ise 13 lira yerine doların günümüzdeki kuruna göre 9 lira ödeyerek aynı hakkı alabiliyordu.

SGK, gurbetçilere 3201 sayılı Kanunla tanınan düşük prim ödeme hakkını, Hukuk Müşavirliğinin mütalaasıyla ortadan kaldırdı.

Bu uygulama, SGK mütalaasının “yasadan daha üstün (!)” olduğu sonucunu doğuruyor.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler