Anasayfa » İşveren » Borcunuzu Ödedikten Sonra Bu Parayı İstemeyi Unutmayın

Borcunuzu Ödedikten Sonra Bu Parayı İstemeyi Unutmayın

Borcunuzu Ödedikten Sonra Bu Parayı İstemeyi Unutmayın

Beş yıl içinde istemezseniz hakkınızı kaybedersiniz

Tarih :
Borcunuzu Ödedikten Sonra Bu Parayı İstemeyi Unutmayın

5510 sayılı yasayla yapılan en önemli düzenlemelerden biri de 1/10/2008 tarihinden önce geçici iş göremezlik ödeneği alamayan Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşların, 1/10/2008 tarihinden itibaren iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde geçici iş göremezlik parası almalarına imkan sağlanması suretiyle yapılmıştır.

Ancak Bağ-Kur’lu vatandaşlara, geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri, prim borçlarının bulunmamasına ve iş kazası ve meslek hatalığından dolayı sigortalının yatarak tedavi görmesi veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu almaları şartına bağlanmıştır.

…

Şirket ortakları analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar

Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar içinde sadece 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesinin birinci fıkrasında belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına ödendiğinden, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarına, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarına, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ortaklarına analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

…

Geçici iş göremezlik ödeneği beş yıl içinde ödenmezse düşer

Yasada yer alan bu şartlar dahilinde prim borçları nedeniyle iş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğini alamayan Bağ-Kur’lu sigortalıların prim borçlarını ödemeleri halinde, daha önce alamadıkları geçici iş göremezlik ödeneklerini almaları mümkün bulunmaktadır.

Ne var ki bu konuda da Kanunun 97. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer.” hükmüyle geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi beş yıllık  zamanaşımına tabi tutulmuştur. Dolayısıyla  geçici iş göremezlik ödeneğinin beş yıl içinde istenmezse düştüğü dikkate alınarak, Bağ-Kur’lu vatandaşların  prim borçlarını,  geçici iş göremezlik ödeneği hakkının doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde ödemeleri ve alamadığı geçici iş göremezlik ödenekleri için Kurumdan talep etmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda, prim borçlarını 6552 sayılı Kanun gereğince yapılandıran Bağ-Kur’lu vatandaşlar, prim borçlarını geçici iş göremezlik ödeneği haklarının doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde ödemeleri ve talep etmeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerini de göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler