Anasayfa » GSS » Doğum yapan Bağ-Kur'lu geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

Doğum yapan Bağ-Kur'lu geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

Doğum yapan Bağ-Kur'lu geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

Tarih :
Doğum yapan Bağ-Kur'lu geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

Prim borcu olan 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. Doğum yapmam halinde analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 40 ıncı maddesinde; "Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hâllerinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz." hüküme yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde; 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının analık sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmeleri için, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler