Anasayfa » Borçlanma » Kısmi Süreli Çalışanların Borçlanma İşlemi

Kısmi Süreli Çalışanların Borçlanma İşlemi

Kısmi Süreli Çalışanların Borçlanma İşlemi

6 soruda bilinmesi gereken her şey!

Tarih :
Kısmi Süreli Çalışanların Borçlanma İşlemi

İşveren tarafından 4857 Sayılı Kanunun Kısmi Süreli iş sözleşmesine tabi çalıştırılan sigortalıların ay içerisindeki eksik çalışmalarını 30 güne tamamlama imkanı bulunmaktadır. Bu şekilde borçlanılan süreler emeklilik prim günü hesabında dikkate alınmakta ve sigortalıların erken emekli olmasını sağlamaktadır.

1-İş Kanuna Göre Kimler Kısmi Süreli Çalışan Olarak Tanımlanmaktadır?

4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde kısmi iş sözleşmesi; işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi olarak tanımlanmıştır

2-Kimler Kısmi Süreli Çalışmalarını Borçlanabilecektir?

Kamu ve özel sektörde çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen eksik gün nedeni (06) (Kısmi istihdam) ve (17) (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalılar ay içinde zorunlu sigortalılık dışındaki sürelerini borçlanabileceklerdir.

Ay içinde 30 günden az çalışmış oldukları halde eksik gün nedeni (12) (Birden fazla) ve (13) (Diğer) olarak işaretlenenlerin işverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna  her ay bildirilen “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde verilen eksik gün nedenleri incelenmekte, eksik gün nedeninin (06) (Kısmi istihdam) ve (17) (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olduğunun tespit edilmesi halinde bu süreler de borçlandırılmakta ve sigortalılardan ayrıca belge istenmemektedir. İşverenlerin 5510 Sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre eksik gün bildiriminde bulunmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunca zorunlu tutulmaması hallerinde sigortalılar eksik gün nedenlerine ilişkin belgeleri işverenlerden alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna  vereceklerdir.

3-Hangi Tarihten İtibaren Olan Çalışmalar Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Kapsamında Borçlanılabilir?

5510 Sayılı Kanunun 41 inci maddesine eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkanı bulunmaktadır.

4-Kısmi Süreli Çalışanların Borçlanmaları Hangi Sigorta Kapsamında Değerlendirilir?

Bu kapsamda yapılacak borçlanmalar 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5-Borçlanma Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Sigortalının veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 Sayılı Kanunun  82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanmaktadır.

2015 yılı ilk dönemi için asgari ücretin günlük tutarının 1201,50/30=40,05 T.L

Kısmi süreli çalışmalar için ise günlük asgari borçlanma tutarı 40,05*%32=12,81 T.L. olur.

6-Kamu İdarelerinde İş Sözleşmesinin Askıya Alındığı Dönemler İçin Kısmi Süreli Borçlanma Yapılabilir mi?

Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan ve iş akdi askıda olan sigortalılar 4857 sayılı Kanun gereğince belirli süreli iş sözleşmesine tabi olduklarından iş akdinin askıda olduğu sürelerde zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olabilecekler, ancak bu süreler borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler