Anasayfa » İşveren » Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

Çalışanlar, işverenler bu haber sizi ilgilendiriyor

Tarih :
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

1-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

5510 Sayılı Kanunun 4/a(SSK) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler için işe başlamadan bir gün önce; inşaat, tarım ve balıkçılık işlerinde çalıştırılan sigortalılar için ise en geç çalışmaya başladıkları güne kadar işverenlerce elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu kılınan belgedir.

2-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Varmıdır?

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yukarıda belirtilen tarihlerden önce elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu vardır.

3-Süresi İçerisinde Verilmeyen Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri İçin Ceza Uygulanır mı?

Sigortalı işe giriş bildirgelerini Kanundaki süreleri geçirdikten sonra veren işverenlere asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Burada istisnai ve işveren lehine olan bir durumun bilinmesinin işverenler açısından maddi olarak büyük avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Şöyleki: sigortalı işe giriş bildirgesini kanuni süresini geçirdikten sonra bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderen işverenler kendilerine uygulanan idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde öderse asgari ücretin dörtte üçünün dörtte biri oranında idari para cezası uygulanır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Sosyal Güvenlik Kurumu denetmen ya da müfettişlerince, diğer Kamu Kurumlarının tespitlerinden ya da mahkeme kararında anlaşılması halinde ise işverene sigortalı başına asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linki tıklanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kullanıcı adı(T.C Kimlik Numarası), sistem şifresi ve işyeri şifresi ile güvenlik kodu yazıldıktan sonra sisteme giriş yapılır.

1-Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen Sosyal Güvenlik Numarası

yazılır. Bu alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılır.

2-Bildirgelerin bütün haneleri nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen bildirgeler isleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bu nedenden doğabilecek tüm sorumluluklar işverene, kurum ve kuruluşlarla, sigortalılara aittir.

3- “Belgenin Mahiyeti” bölümünde ilk defa sigortalı olacak kisi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “ilk”, daha önce sigorta olanlar

ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.

4-Sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, ögrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.

5- Sigortalılık koduna sigortalının çalışma durumuna göre aşağıdaki kodlardan bir tanesi işaretlenir:

(0)-Mecburi Sigortalı,

(1)-İsteğe Bağlı Sigortalı,

(2)-5(g) sigortalı,

(3)-Tarım Sigortalısı(2925),

(6)-Yurt Dışı borçlanma,

(7)-Çıraklar,

(8)-Sosyal Güvenlik Destek Primi,

(12)-Uluslararası sözleşmesi olmayan yabancı uyruklu sigortalı,

(14)-Cezaevi Çalışanları,

(16)-İşkur Kursiyerleri,

(17)-İş kaybı tazminatı alanlar,

(18)-Yök kısmi istihdam,

(19)-Stajyer Öğrenciler,

(20)-Ek-5 Tarım(İsteğe Bağlı Tarım SSK)

(21)-Ek 6 ticari araç,

(22)-Ek 6 sanatçı,

(23)-1402 Borçlanma,

Burada özellikle emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar için işaretlenecek kutu büyük önem arz etmektedir. Şayet emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar için “(0)-Mecburi sigortalı” kutucuğu işaretlenirse maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmektedir. Bundan dolayı bu durumda çalışanların “(8)-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

6-19 numaralı alana 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların Hizmet Sınıfları ve Görev Ünvanlarının yazılması gerekmektedir.

           7-20 numaralı alana 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-kur) kapsamındaki sigortalıların mesleği, meslek ili ve ilçesi yazılmalıdır.

8-21 numaralı alana sigortalının işyerinde  ilk defa  veya tekrar ise basladığı tarih yazılacaktır.

             9-Bildirgenin “C-Beyan ve Taahhütler” bölümünün 22 numaralı alanı internet ortamı dışında verilen sigortalı ise giriş bildirgelerinde sigortalı tarafından imzalanır. 23 numaralı alanında 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işveren bilgileri, 24 numaralı alanında ise (b) kapsamındaki sigortalıları bildirmekle yükümlü ilgili Kurum, Kuruluş, birlikler veya vergi daireleri için belirlenen numara yazılacaktır.

İşveren bütün bu bilgileri doldurduktan ve onayını verdikten sonra sistemden alacağı barkot numaralı sigortalı işe giriş bildirgesini 2 nüsha şeklinde çıkartmalı, sigortalıya imzalattıktan sonra bir nüshasını sigortalı dosyasında saklamalı ve bir nüshasını da sigortalıya vermelidir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler