Anasayfa » İşveren » İşverenin Prim Yükü Artıyor!

İşverenin Prim Yükü Artıyor!

İşverenin Prim Yükü Artıyor!

Tarih :
İşverenin Prim Yükü Artıyor!

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nın alt komisyon görüşmeleri sırasında, % 1 ila % 6,5 arasında değişen ve yapılan işin gösterdiği iş kazası riskine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranın % 2 olarak sabitlenmesi yönünde verilen önerge kabul edildi.

Ancak, alt komisyonda tasarı metnine işlenen bu madde Plan ve Bütçe Komisyonunda kaldırıldı.

Tasarının genel kurul görüşmeleri sırasında verilecek önerge ile kısa vadeli sigorta prim oranın % 2 olarak sabitleneceği, kulislerde konuşulmaya başlandı.

700 BİN İŞVERENE EK MALİYET

Bu yöndeki düzenlemede ısrar edilmesi durumunda % 1 ve % 1,5 oranı üzerinden kısa vadeli sigorta primi alınan;

- Toptan ve perakende ticaret işiyle uğraşan 131.324,

- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan 91.144

- Bilgi ve iletişim faaliyetinde bulunan 13.175,

- Finans ve sigorta faaliyetleri ile uğraşan 20.424,

- Gayrimenkul faaliyetlerinde bulunan 7.597,

- İdari ve destek hizmet faaliyetinde bulunan 118.591,

- Eğitim hizmetlerinde faaliyet gösteren 24.740,

- Sosyal hizmet faaliyetlerinde bulunan 23.198,

- Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 15.541

- Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak yapılan mal ve üretim faaliyetlerinde bulunan 6.497,

- Uluslararası örgütler ve temsilcilik faaliyetinde bulunan 550,

İşveren olmak üzere toplam 450 bin özel ve kamu sektörü işverenin prim yükü artacak. Diğer faaliyet gruplarında yer alan işverenlerle birlikte prim oranı artacak işveren sayısı 700 bine ulaşacak.

BAĞ-KUR’LUNUN ÖDEYECEĞİ PRİM DE ARTACAK

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için 2008 yılından itibaren kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanmakta ve bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar için kendilerinden kısa vade primi alınmaktadır.

Kısa vade prim oranını % 2 olarak sabitlenmesi durumunda, işverenlerde olduğu gibi kısa vade prim oranı % 1 veya % 1,5 olan Bağ-Kur sigortalılarının da ödeyecekleri primlerde artış olacak.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDE ÇIT YOK

Hem işverenlere hem de Bağ-Kur sigortalılarına ek prim yükü getiren düzenleme karşısında TİSK, TOBB ve TESK’in sessiz kaldığı dikkate alındığında, bu düzenlemenin ya genel kurulda ya da en kısa süre içinde yapılacak ikinci bir düzenleme ile yasalaşacağı aşikârdır.

Emre ÜNLÜ
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler