Anasayfa » Emekli » Van depremzedelerine emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Van depremzedelerine emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Van depremzedelerine emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Van'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, aylık bağlanmasını düzenleyen 6270 sayılı Kanun bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, Milletvekillerine yapılan kıyak emeklilikle aynı Kanunda yer alması koynu gölgede bıraktı ve koyun can derdinde kasapsa et derdinde dedirten bir düzenleme halini aldı.

Tarih :
Van depremzedelerine emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdi
Van depremzedelerine emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Van'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, aylık bağlanmasını düzenleyen 6270 sayılı Kanun bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, Milletvekillerine yapılan kıyak emeklilikle aynı Kanunda yer alması koynu gölgede bıraktı ve koyun can derdinde kasapsa et derdinde dedirten bir düzenleme halini aldı.


6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.01.2012 tarihli ve 28185 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle deprem mağdurlarının ciddi bir sorununun çözümü için ışık yandı.

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 37 nci maddeye göre;

1- 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalılar için, malullük ya da ölüme sebep olan deprem tarihinden önceki döneme ilişkin olarak en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık ödenmiş ve bu süreye ilişkin sigortalı tescil işleminin Kanunda belirtilen sigortalı bildirim sürelerinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla deprem tarihlerinden önce yapılmış olması şartıyla, Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanacaktır.

2- Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından Kuruma ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilecektir.

3- Madde kapsamına girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacaktır.


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler