Anasayfa » Medya Haberleri » Emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemesine ilişkin açıklama

Emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemesine ilişkin açıklama

Emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemesine ilişkin açıklama

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMEKTE OLAN EMEKLİ, ADİ MALULLÜK, VAZİFE MALULLÜĞÜ İLE DUL VE YETİM AYLIKLARINDA MEYDANA GELEN ARTIŞ ESAS ALINARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN AYLIK FARKLARININ HAK SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Tarih :
Emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemesine ilişkin açıklama
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


25.01.2012


5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMEKTE
OLAN EMEKLİ, ADİ MALULLÜK, VAZİFE MALULLÜĞÜ İLE DUL VE YETİM
AYLIKLARINDA MEYDANA GELEN ARTIŞ ESAS ALINARAK TAHAKKUK
ETTİRİLEN AYLIK FARKLARININ HAK SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi, 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 03/01/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı "Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,88562) olarak yeniden belirlenmiştir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 1.908.215 kişinin 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2012 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacaktır.

Buna göre;
A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
-1. Grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
-2. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,
-3.Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayları olmak üzere 3 aylık
tutarında, (aylık farkı yansıtılacaktır.)

B- Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KUKURUMU BAŞKANLIĞI

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler