Anasayfa » GSS » Aylıksız İzin Alan Memurların GSS Primlerinin Ödenmesi

Aylıksız İzin Alan Memurların GSS Primlerinin Ödenmesi

Aylıksız İzin Alan Memurların GSS Primlerinin Ödenmesi

Memurlar sürprizlerle karşılaşmamak için DİKKAT!

Tarih :
Aylıksız İzin Alan Memurların GSS Primlerinin Ödenmesi

Uygulamada aylıksız izinli olan memurların Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesinde mağduriyet yaşadığı görülmektedir. Aylıksız izne ayrılan birçok memura Kurumlarının bu izni SGK’ya bildirmemesinden dolayı  re'sen GSS tescili yapılarak prim tahakkuk ettirilmektedir.Bunun nedeni ise Kurumlarının SGK ya GSS bildirimi yapmamasından kaynaklanmaktadır.

Konu "İşveren Uygulama Tebliğinde" açık bir şekilde izah edilmiştir. Bu Tebliğin 4.5.1. Prim Ödeme Yükümlüleri başlıklı bölümünde şu açıklama yer almaktadır.

"Aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primleri;

Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,

Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca görev alanların genel sağlık sigortası primleri ise fiilen görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca,

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,

aylıksız izin için tanınan sürelerde ödenir. "

Özellikle aylıksız izne ayrılan personelin GSS borcu sorgulaması yapmalarının ve izne ayrılırken kendi kurumlarına aylıksız izinli olduğu süreler için SGK’ya GSS primi yatırmaları gerektiğini hatırlatmalarının yerinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü, GSS prim borcu sürpriziyle karşılaşmaları her an vaki olabilir. Bizden hatırlatması.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler