Anasayfa » Soru Cevap » 5510 Sayılı Kanuna Göre 4/a'lı Sigortalılık Nedir?

5510 Sayılı Kanuna Göre 4/a'lı Sigortalılık Nedir?

5510 Sayılı Kanuna Göre 4/a'lı Sigortalılık Nedir?

Kimler (Eski) SSK'lı Sayılır?

Tarih :
5510 Sayılı Kanuna Göre 4/a'lı Sigortalılık Nedir?

SORU - 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİMLER 4/a SİGORTALISI (ESKİ SSK’LI) SAYILMAKTADIR ?

CEVAP - 5510 sayılı Kanunda;

- Hizmet akdiyle çalışanlar,

- Ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar,

- Yabancı uyruklu olup hizmet akdiyle çalışanlar,

- İşçi sendikaları ve konfederasyonlarıyla sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

- Ayda fazla 10 günden az film, tiyatro, sahne, gösteri, ses, saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer işlerde çalışanlar ve düşünür ya da yazarlar,

- Çalışan yabancı uyruklular, uyruksuzlar, göçmenler, sığınmacı kişiler,

- Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile buralarda çalıştırılan Türk vatandaşları,

- Çiftçi mallarını koruma bekçileri,

- Umumi kadınlar,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı usta öğreticiler, kamuda ders ücreti karşılığı görev verilenler ve 657 sayılı Kanunun 4/C bendi kapsamında çalıştırılanlar,

- 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar,

- İŞ-KUR’un toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar,

- Gemi adamları,

- Profesyonel sporcular,

- Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışma gün sayısı 10 günden az olacak şekilde çalışanlar (şoförler),

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışma gün sayısı 10 günden az olacak şekilde çalışanlar (sanatçı, düşünür ve yazarlar),

- Sözleşmeli olmayan ülkelere çalışmak üzere götürülen Türk işçileri,

- 506 sayılı Kanunun geçici 20 madde kapsamında sandık iştiraklerine tabi çalışanlar,

4/a (eski SSK) sigortalısı olarak sayılmıştır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler