Anasayfa » GSS » Üniversiteyi Kazanamayan Öğrenciler DİKKAT!

Üniversiteyi Kazanamayan Öğrenciler DİKKAT!

Üniversiteyi Kazanamayan Öğrenciler DİKKAT!

1 ay içinde müracaat edin

Tarih :
Üniversiteyi Kazanamayan Öğrenciler DİKKAT!

Üniversite sınavını kazanamayan erkekler 1 ay içinde gelir testi yaptırmalı. Teste gitmeyenin geliri asgari ücretin iki katı olarak sayılacak ve her ay için kendilerine 272 lira borç yazılacak.

Üniversiteyi kazanamayıp 120 gün süreyle sağlık yardımlarından yararlananların gelir testi yaptırmaları için gerekli olan süre daralıyor. Llise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler. Okulların 13 Haziran 2014 tarihinde kapanması ile birlikte üniversite sınavını kazanamayanların 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası yönünden gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Bu durumda olanların dikkatli davranmalarında fayda var. Üniversiteyi kazananlar bakmakla yükümlü olunan statüde olmak ve 25 yaşını doldurmamak koşuluyla sağlık yardımlarını almaya devam edecekler. Bu durumda olanların gelir testi yaptırmaları gerekmiyor.

KIZLARINKİ FARKLI

Gelir testi yaptırmayanların gelirleri asgari ücretin iki katı olarak değerlendiriliyor ve bu tutar üzerinden prim yatırması gerektiğine hükmediliyor. Bunun sonucunda gelir testi yaptırmayan kişilere aylık 272 liralık borç çıkıyor. 01.10.2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları sigortalı veya evli olmamak koşulu ile yaş sınırlamasına tabi olmadan sağlık yardımlarından anne veya babaları üzerinden faydalanmaya devam edecekler. Bakmakla yükümlü olunmayan kız çocukları kişi başına düşen gelir durumuna göre genel sağlık sigortası primi ödeyecekler. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet veya kendileri olacak.

Başvuru nereye yapılacak?

Başvuru, kişinin ikametgâhının bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılır. Kişi gelir testi yaptırmak için bizzat başvurmalı ancak, kişiye kanun’ temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanun’ temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılacak.

HANEYE BAKILIYOR

Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak. Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmemektedir.

Kim, ne kadar ödüyor?

GELİRİ asgari ücretin üçte birinden az olanlar genel sağlık sigortası primi ödemeyecekler. Bunların primini devlet ödeyecek. Kişi başına düşen gelir tutarı;

? Asgari ücretin üçte biri (378 TL) ile asgari ücret (1.134 TL) arasında olanlar asgari ücretin üçte biri(378 TL) üzerinden 45,40 TL,

? Asgari ücretle (1.134 TL) asgari ücretin iki katı arasında (2.268 TL) olanlar, asgari ücret(1.134 TL) üzerinden 136,10 TL,

? Asgari ücretin iki katından fazla olanlar, asgari ücretin iki katı(2.268 TL) üzerinden 272,20 TL prim ödeyecekler.

www.gunes.com

Benzer Haberler