Anasayfa » Mevzuat » Memurların Raporlu Sayılmaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memurların Raporlu Sayılmaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memurların Raporlu Sayılmaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memur Yıllık izinli İken Rapor Alması Durumunda Neler Yapılır

Tarih :
Memurların Raporlu Sayılmaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memurlar, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkları halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar sıhhi izinli olabilirler. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun sıhhi izin süreleri, daha önceki süre kadar uzatılabilir. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınıyor.Memurun, hastalığı sebebiyle hastanede yatarak tedavi gördüğü süreleri, yukarıda belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Görevi sırasında görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda raporun sağlık kurulu raporuna dönüştürülmesi gerekir. Ancak hastanın bulunduğu yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık kuruluşu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık kuruluşuna nakil imkan bulunmaması durumunda tek hekimlerin en çok on gün daha hastalık raporu verebilir. Bu durumda raporda hastanın nakline engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi de zorunlu olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen raporların geçerli sayılabilmesi için, İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir.

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı en fazla kırk gündür. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurularınca verilmesi gerekmektedir.

Hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışında iken, aldıkları raporlar acil servislerden alınmış ise geçerli sayılmaktadır.

Memur Yıllık izinli İken Rapor Alması Durumunda Neler Yapılır

Yıllık izinli iken hastalık raporu alan memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.Yıllık izinli iken hastalık raporu alan memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması durumunda, hastalık izninin bitiminden sonra memurun göreve başlaması gerekir.

Yıllık izinli iken hastalık raporu alan memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi durumunda , memur izinin bittiği tarihte görevine başlar ve rapor süresi kadar süre izin süresinden düşülür ve kalan süreyi memur daha sonra izin olarak kullanabilir.

Memurlar memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak almış oldukları hastalık rapor sürelerinin memuriyet mahalli dışında kullanabilirler.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler