Anasayfa » Sigortalı » Sadece Van Depremi mi, ya diğerleri?

Sadece Van Depremi mi, ya diğerleri?

Sadece Van Depremi mi, ya diğerleri?

DEPREM MADDESİNİN GEREKÇESİNE GÖRE AYLIK BAĞLANIR, LAFZINA GÖRE BAĞLANMAZ ?

Tarih :
Sadece Van Depremi mi, ya diğerleri?

DEPREM MADDESİNİN GEREKÇESİNE GÖRE AYLIK BAĞLANIR, LAFZINA GÖRE BAĞLANMAZ ?

Yazımızın önceki bölümünde 23/10/2011 tarihinde meydana depremde sakat kalanlar ile ölenlerin vatandaşlarımızın hak sahiplerine 360 gün prim veya kesenek ödenmesi şartıyla aylık bağlanıp bağlanmayacağını açıklamaya çalıştık.

Maddenin lafzından hareketle açıklamaya çalıştığımız konuyu, maddede değişiklik yapan 592 sayılı KHK’nin genel ve madde gerekçesi çerçevesinde yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır.

592 sayılı KHK’nin genel gerekçesi, “… Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 17/8/1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda malul kalan veya ölen sigortalılar ile iştirakçilerden 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödemiş bulunanlara veya bunların hak sahiplerine Bakanlar Kurulu tarafından afet bölgesi ilan edilmesi koşuluyla aylık bağlanması imkanı getirilmiştir. Yapılması öngörülen düzenlemeler ile … aynı şekilde daha sonraki tarihlerde vuku bulan veya vuku bulabilecek depremlerde malul kalan veya ölenlerin hak sahiplerine de aynı şartlarla aylık bağlanması imkanı tanınmaktadır.”

Geçici 5 inci maddeyi değiştiren KHK’nın 2 nci maddesinin gerekçesinde de aynen “Madde ile; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde malul kalan veya ölen sigortalılar ile iştirakçilere veya bunların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için aranılan Bakanlar Kurulu tarafından afet bölgesi ilan edilmesi şartı kaldırılmakta, ayrıca bu tarihten sonra meydana gelen veya meydana gelebilecek depremlerde malul kalanlara veya ölenlerin hak sahiplerine de aynı şartlarla aylık bağlanması imkanı tanınmaktadır.” denilmektedir.

Getirilen düzenlemeyi belirtilen gerekçeler çerçevesinde değerlendirdiğimizde, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri ile bu tarihten sonra vuku bulan tüm depremler sonucunda malül kalan ya da ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla, Van depremi için madde gerekçesinden hareketle geçici 5 inci madde çerçevesinde aylık bağlanacak ise 1999 ile 23/10/2011 tarihleri arasında ülkemizde yaşanan diğer depremlerde hayatını kaybedenler için de aylık bağlanması gündeme gelecektir.

Sonuç itibariyle, bu konuda yapılacak yeni bir düzenlemenin daha net bir lafzı olmadığı takdirde farklı yorumlar yapılmaya devam edecektir ve ülkemizde geçmişte yaşanan irili ufaklı birçok deprem vakasında yakınlarını kaybedenlerin de hak talebi sözkonusu olabilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler