Anasayfa » Yurtdışı » SGK Gurbetçiyi Vicdanı İle Cüzdanı Arasında Bırakıyor!

SGK Gurbetçiyi Vicdanı İle Cüzdanı Arasında Bırakıyor!

SGK Gurbetçiyi Vicdanı İle Cüzdanı Arasında Bırakıyor!

SGK'ya vicdani bir çağrımızdır

Tarih :
SGK Gurbetçiyi Vicdanı İle Cüzdanı Arasında Bırakıyor!

Bu yazımızda, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın bu çalıştıkları süreleri ülkemizde borçlanarak emekli olmalarına ilişkin hususları değerlendireceğiz.

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde;Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir. Hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmü gereğince gurbetçiler yurtdışında geçen sigortalılık sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek borçlanmakta ve gerekli şartları da taşımaları halinde emekli olabilmektedirler.

Buraya kadar her şey normal.Vatandaşlarımız yurtdışında geçen sigortalılık sürelerini borçlanma talebinde bulunacaklar bulunmasına da eski adıyla ssk dan mı yoksa bağ-kur dan mı emekli olacaklar.

Yine bu husus 3201 sayılı Kanunun 5.ci maddesinde açıklanarak; Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. Hükmüne yer verilmiş.

Bu madde gereğince eğer Türkiye de ssk kapsamında yani 5510 sayılı Kanunun 4 .cü maddesinin (a) bendi kapsamında çalışmanız olursa ssk lı olarak eğer Türkiye de bir hizmetiniz çalışmanız yok ise bağkur yani 5510 sayılı Kanunun 4.cü maddesinin (b) bendi kapsamında emekli olabileceksiniz.

Amiyane tabirle dananın kuyruğu burada kopuyor. Çünkü ssk kapsamında emekli olmakla bağkur kapsamında emekli olmak arasında emekli aylığı açısından uçurumlar var. Aynı parayı yatırıyorsunuz ama ssk kapsamında emekli olursanız aylık ortalama 200 TL den daha fazla aylık bağlanmaktadır.

Bu durumda gurbetçiler Türkiye de birkaç gün kendilerini sigortalı gösterecek birilerinin peşine düşüyor ve hatırı sayılı paralar ödeyerek sigortalı olarak ssk (yeni kanunda 4/a) kapsamında çalışıp sonrasında borçlanma talebinde bulunuyorlar.

Gurbetçilerden vicdan sahibi olanlar çalışmadığı halde sigortalı gösterilip sonrasında borçlanarak emekli olmak ve ortalama 200 TL daha fazla aylık almayı uygun bulmayarak bağkur kapsamında emekli oluyorlar.

Ancak vicdanları ile cüzdanları arasına sıkışanlar ise yahu böyle yapan birçok insan var bende yapayım. Hem aynı parayı ödeyip neden daha az aylık alayım deyip 1 gün sigortalı çalışıyor ve borçlanıp ortalama 200 TL daha fazla aylık alabiliyor. Ancak şu da unutulmamalıdır ki eğer SGK bu çalışmaların fiili olmadığını tespit ederse hizmeti ve aylığı iptal edebilmektedir.

Gurbetçilerin borçlanmalarına dönük olarak TBMM de görüşülen ve torba yasa olarak bilinen düzenlemede yenilikler var. Bunlara ayrıca daha sonra değineceğiz.

Mevcut uygulama ile en başta söylediğimiz gibi insanları zor durumda bırakmak çok iyimser bir tavır olmasa gerek ve bu nedenle SGK yetkilerinin bu hususu tekrar değerlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca vatandaşlarında yasaların verdiği hakları kullanırken dikkatli ve özenli olmalarının ne kadar önem arz ettiğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler