Anasayfa » Yurtdışı » Dikkat! Yurt Dışı Borçlanması Değişiyor

Dikkat! Yurt Dışı Borçlanması Değişiyor

Dikkat! Yurt Dışı Borçlanması Değişiyor

Torba Yasayla Köklü Değişiklikler geliyor

Tarih :
Dikkat! Yurt Dışı Borçlanması Değişiyor

Yurt dışı borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarla ilgili olarak torba yasada köklü değişiklikler getiriliyor.

Bu değişikliklerden birincisi kısmi borçlanmalarla, ikincisi işe başlama tarihleriyle, üçüncüsü ise mavi kartlı vatandaşlarla ilgili olarak yapılıyor.

…

Kısmi borçlanmalarda, borçlanma sürelerini tercih etme imkanı kaldırılıyor

Yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar, bu sürelerin tamamını borçlanacağı gibi bir kısmını da borçlanabilmektedir.

Halen, kısmi borçlanma talebinde bulunan borçlular, eğer ki 2000 yılından önceki sürelerini borçlandıkları takdirde daha yüksek emekli aylığına hak kazanmaktalar.

Ne var ki bu durumdan haberdar olmayan, haliyle sadece kısmi borçlanma talebinde bulunan borçlular, 2000 yılından önceki süreleri borçlanmak için tercih yapmadıklarından en son tarihten geriye doğru borçlandırılmaktadırlar. Ancak bu borçlular, 2000 yılından geriye doğru borçlanma talep edenlerle aynı tutarda ödeme yapsalar da, aylıkları 2000 yılından önce borçlanma talebinde bulunanlara göre önemli ölçüde düşmektedir.

Vatandaşlar arasındaki bu eşitsizliği gidermek amacıyla torba yasaya ilave edilen bir madde ile kısmi borçlanma talebinde bulunan borçluların 2000 yılından önceki sürelerini borçlanma imkanı kaldırılıyor.

Torba yasada yapılan değişiklikle birlikte kısmi borçlanma talep eden vatandaşların dönem tercih etme hakkı kaldırılarak, borçlanma süreleri en son çalışmadan geriye doğru gidilerek belirlenecektir.

…

Akit ülkedeki işe başlama tarihi ilk defa işe başlama tarihi olarak kabul edilecek

Sosyal güvenlik uygulamalarında 1999 yılında yapılan değişikliğin ardından, emeklilik için yaş şartının da getirilmesiyle birlikte ilk işe başlama tarihi büyük önem taşımaya başlamıştır.

Ancak yabancı ülkelerde çalışan vatandaşların yabancı ülkelerdeki işe başlama tarihlerinin Türkiye’den emekli olurken dikkate alınmaması, bu vatandaşlar açısından hak kayıplarına neden olmakta idi.

Yabancı ülkelerdeki vatandaşların yaşamış oldukları bu sorunun giderilmesi için torba yasada bir değişikliğe gidildi

Torba yasada yer alan değişikle birlikte, sosyal güvenlik sözleşmelerinde açık hüküm bulunmak kaydıyla akit ülkede ilk defa çalışmaya başlanılan tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

…

Mavi kartlı vatandaşlar artık mahkemeye gitmeden borçlanma yapabilecek

Halen Türk vatandaşlığından devletimizin iznini alarak çıkan vatandaşların borçlanma talepleri SGK tarafından reddedilmekte, dolayısıyla bu vatandaşlar haklarını mahkeme yoluyla aramaktadırlar.

Bu uygulama nedeniyle hem mahkemeler gereksiz yere meşgul edilmekte, hem de SGK tarafından yüksek tutarlarda vekalet ücreti ödenmek durumunda kalınmaktadır.

Torba yasada yer alan değişiklikle birlikte, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık sürelerinin ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılması mümkün olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler