Anasayfa » Medya Haberleri » SGK Borçlularının Dikkatine

SGK Borçlularının Dikkatine

SGK Borçlularının Dikkatine

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için taksitle ödeme seçeneğini tercih ederek yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların dikkatine

Tarih :
SGK Borçlularının Dikkatine
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BORÇLARI İÇİN TAKSİTLE ÖDEME
SEÇENEĞİNİ TERCİH EDEREK YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA
BULUNAN BORÇLULARIN DİKKATİNE
6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için taksitle ödeme başvurusunda
bulunmuş olan borçlularca bir takvim yılı içinde üç taksitin yasal süresi içinde tam olarak
ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilmektedir.
6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarına (kira
alacakları hariç) ilişkin üçüncü taksit ödeme yükümlülüğü 31/10/2011 tarihinde sona
ereceğinden, ilk iki taksitini yasal süresi içinde tam olarak ödememiş olan borçluların (bu
taksitleri yasal süresi dışında ödemiş olsalar dahi), 2011 yılına ilişkin kalan taksitlerini yasal
süresi içinde ve tam olarak ödememeleri halinde, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan
yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir.
Bu itibarla, ilk iki taksitini yasal süresi içinde ve tam olarak ödememiş olan borçluların
ödeme vadesi 31/10/2011 tarihinde sona eren üçüncü taksitleri ile 2/1/2012 tarihinde sona
eren dördüncü taksitlerini mutlaka yasal süresi içinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
İşverenlerimize ve sigortalılarımıza önemle duyurulur.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler