Anasayfa » GSS » Bu Muayenelerinizde Katılım Payı Ödemeyin

Bu Muayenelerinizde Katılım Payı Ödemeyin

Bu Muayenelerinizde Katılım Payı Ödemeyin

Kanunla güvence altına alınan durumlar nelerdir?

Tarih :
Bu Muayenelerinizde Katılım Payı Ödemeyin

Katılım payı, kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemeleri gereken tutarlardır.

Katılım payı alınması, birçok ülkede gereksiz sağlık hizmeti kullanımını engellemek için kullanılmaktadır.

Katılım payı miktarları tedavinin türüne, tedavi için başvurulan sağlık hizmet sunucusunun özel ya da resmi olmasına göre de farklılık göstermektedir. Ancak öyle haller vardır ki tedavi görmek isteyen vatandaşlardan hiçbir katılım payı alınamamaktadır. Zira bu hallerde Kanunla belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın bu durumlardan haberdar olması özellikle Özel Sağlık Hizmet Sunucularına başvurduklarında bu kuruluşların kendilerine problem çıkarmamaları, maddi manevi zarar çekmemeleri açısından önem taşımaktadır.

Hangi Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınmamaktadır?

1- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri

2- Askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri

3- Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri

4- Kontrol muayeneleri

5- Acil sağlık hizmetleri

6- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

7- Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıklarla ilgili branştaki ayaktan muayeneleri,

8- Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlar,

9- Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar,

10- Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SGK tarafından belirlenen “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde” yer alan ilaçlar,

11- Tıbbi sarf malzemeleri,

12- Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri,

13- 19/05/2013, 23/10/2011, 09/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereçler,

14- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. Maddesinde sauılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetleri,

için katılım payı uygulanmamaktadır.

Bu koşullarda bulunan kişilerden gittikleri sağlık sunucularında kapsama giren uygulamalardan katılım payı istenmeyecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler