Anasayfa » Sigortalı » Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?

Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?

Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?

Tarih :
Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?

1.Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?

Doğum sebebi ile geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için;

* hizmet akdi kapsamında veya köy ve mahelle muhtarı ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar kapsamında sigortalı olmanız,
*doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirmiş, bağımsız çalışan iseniz ayrıca prim ve prime ilişkin her türlü borçlarınızı ödemiş olmanız,

gerekmektedir.

2.Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ne kadarlık bir süre için ödenir?

Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinin amacı, kadın işçinin analık sebebiyle istirahatlı kaldığı dönemdeki gelir kayıplarını telafi edebilmektir. Bu sebeple kadın işçinin çalışmayarak istirahatlı kaldığı doğumdan önce ve doğumdan sonraki sekizer haftalık, çoğul gebeliklerde doğumdan önceki on ve doğumdan sonraki sekiz haftalık sürenin her günü için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

3.Kadın işçinin doğum izninin bir bölümünü doğum sonrasına aktarması halinde, geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödenir?

Kadın işçinin hekim onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, kalan süre doğum sonrası istirahat süresine ekleneceğinden, eklenen sürenin her günü için de geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

4.Analık halinde alacağım geçici iş göremezlik ödeneğinin günlük miktarı ne kadardır?

Doğum yaptığınız tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde almış olduğunuz prime tabi brüt ücretler toplamınızın günlük ortalaması bulunur. Ayaktan istirahatlı iseniz bu tutarın 2/3'ü, yatarak tedavi oluyor iseniz bu tutarın 1/2'si, analık sebebiyle çalışmadığınız her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.

Örneğin; kadın işçinin asgari ücretle çalıştığını kabul ettiğimizde, 01.07.2010 - 31.12.2010 dönemi asgari ücret günlük brüt 25,35.-TL olarak belirlendiğinden, ayaktan istirahatlarda bu miktarın 2/3'ü yani 16,90.-TL, yatarak tedavilerde bu miktarın ½'si yani 12,67.-TL analık halinde çalışılmayan her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

5.Emzirme ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?

Emzirme ödeneğinden yararlanabilmeniz için;

* hizmet akdine tabi olarak ya da hizmet akdine tabi olmaksızın kendi adınıza bağımsız olarak çalışan kadın olmanız,
* doğan çocuğun yaşıyor olması,
* doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirmiş olmanız, kendi adınıza bağımsız çalışıyor iseniz 120 gün prim ödeme şartının yanı sıra genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarınızı ödemiş olmanız,
gerekmektedir.

Emzirme ödeneği çocuk başına ve doğum tarihinde geçerli tutar üzerinden verilmektedir. 2010 yılı için emzirme ödeneği miktarı 75 TL olarak uygulanmaktadır.

Emzirme ödeneği yukarıda sayılan 2. ve 3. Şartın gerçekleşmesi halinde sigortalı olmayan karısı doğum yapan sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadın sigortalılara ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödenmektedir.

6.Sigortalılığım sona erdikten sonra doğum yaptım. Yine de emzirme ödeneği alabilir miyim?

Sigortalılığınızın sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içinde doğum yapmış ve doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödemiş iseniz emzirme ödeneğinden yararlanabilirsiniz. Aynı şartların gerçekleşmesi durumunda sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına da emzirme ödeneği verilir.

7.İş kazası geçirdim. Tarafıma sürekli iş göremezlik geliri bağlanır mı?

Hizmet akdiyle veya bağımsız çalışan sigortalıların tümünde olduğu gibi, kadın sigortalıların da kanunda sayılan iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma güçlerinin % 10 ve daha fazlasını kaybettiklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespiti halinde, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, kadın sigortalının prime tabi brüt kazancının % 70'inin meslekte kazanma gücü kayıp oranına isabet eden tutarıdır. Kadın sigortalının başkasının bakımına muhtaç olacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmesi halinde ise prime tabi brüt kazancının % 100'ü üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

8.İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen kadın sigortalının yakınlarına sürekli gelir bağlanır mı?

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı kadın sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine brüt kazancının % 70'i güncelleme katsayısıyla güncellenerek sürekli iş göremezlik geliri olarak bağlanmaktadır.

Geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta iken kadın sigortalının ölmesi halinde hak sahiplerine, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, yine aynı miktar üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta iken kadın sigortalının ölmesi halinde hak sahibi şartlarını taşıyan eş, çocuk ve anne-babasına, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak gerçekleşmesi şartıyla, sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

9.İşe yeni girmiştim. İş kazası geçirdim. Tedavi giderlerim karşılanır mı?

İşe yeni başlayan bir kadın sigortalının iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına yakalanması halinde otuz günlük prim ödeme şartı aranmaksızın Kurumca gerekli tüm sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

Bağımsız çalışan sigortalılar da prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası ve meslek hastalığına bağlı gerekli sağlık yardımlarından yararlanırlar.

10.İş kazası geçirdim. Raporlu olduğum süre için geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

İş kazası geçirmeleri halinde, hizmet akdiyle çalışan kadın sigortalılar gerek ayakta gerekse yatarak tedavileri süresince, bağımsız çalışan kadın sigortalılar ise yatarak tedavi süresince ve yatarak tedavi sonrası istirahat raporları süresince geçici iş göremezlik ödeneği alabilirler.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler