Anasayfa » GSS » SGK diyaliz tedavilerini karşılıyor mu?

SGK diyaliz tedavilerini karşılıyor mu?

SGK diyaliz tedavilerini karşılıyor mu?

Tarih :
SGK diyaliz tedavilerini karşılıyor mu?

Böbrek yetmezliği veya başka sebeplerle insan vücudunda biriken toksik maddelerin ve fazla sıvının vücuttan uzaklaştırılması amacı ile uygulamaların geneline diyaliz adı verilir. Genellikle hemodiyaliz yada periton diyalizi şeklinde uygulamaları mevcuttur.

Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği uzman hekim raporu ile belgelendirilen hastalar, diyaliz tedavilerini, resmi sağlık kurumlarında veya sözleşmeli özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara uyulmak suretiyle yaptırılan tedavilerin giderleri de yine adı geçen Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslara göre ödenebilmektedir.

Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslar;

Tedaviye esas rapor mutlaka erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenmelidir. Hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığınca yaptırılan diyaliz eğitimi sonucu sertifikalandırılan uzman tabip tarafından da düzenlenebilir(periton diyalizi raporları sadece nefroloji uzmanı tarafından düzenlenir). Akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemlerinde hekim raporu aranmamaktadır.

Raporlarda hastanın hangi süreyle ve haftada kaç defa hemodiyalize gireceği, periton diyalizi yapılacak ise uygulanacak periton diyalizi yöntemi, günlük değişim sayısı, kullanılacak solüsyonların içeriği ve hacmi belirtilmiş olması gerekmektedir.

Hemodiyaliz merkezince hastaya yapılan her türlü müdahale, tetkik, yazılan ilaç ve verilen raporların kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Hemodiyaliz sırasında kullanılan sarf malzemelerinin, hiçbir surette tekrar kullanılmaması gerekmektedir(reuse yapılamaz).

Kronik böbrek yetmezliği için yapılan hemodiyaliz tedavi giderleri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden faturalandırılmaktadır. Akut böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor düzenlenmeksizin uygulanan hemodiyaliz tedavileri de SUT eki EK-2/C Listesi “P704230” işlem kodundan faturalandırılır.

Özel diyaliz merkezlerinde sağlık raporunda belirtilen haftalık seans sayısının üzerinde uygulanan ek diyaliz ev hemodiyalizi tedavilerinde tedavi bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmamaktadır.

Hemodiyaliz tedavisinin her bir seansı; tıbbi zorunluluklar hariç olmak üzere en az 4 saat olarak uygulanmalıdır.

Yapılan tetkiklerin tümü fiyata dâhil olup ayrıca faturalandırılmamaktadır. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez.

Ev hemodiyalizi için gerekli sağlık kurulu raporu en az bir nefroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmelidir.

Ev hemodiyalizi tedavisine yönelik raporlar süre belirtilmeden ayrı düzenlenecektir.

Hasta tarafından “Ev Diyalizi Aylık Diyaliz Tutanağı” doldurulması gerekmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği için yapılan ev hemodiyaliz tedavi giderleri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan “ev hemodiyalizi” puanı esas alınarak faturalandırılır. SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan bedele dâhil olduğu belirtilen tüm sağlık hizmetlerinin, hastanın takip ve tedavisini yapan merkez tarafından sağlanması zorunludur.

Ev hemodiyalizi için hastanın evine diyaliz merkezi tarafından kurulmuş olan cihaz bedelleri ile cihaza ait bakım, onarım ve yedek parçalarının bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmamaktadır.

Böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve plazmaferez giderleri ile bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer tedaviler, hizmet başı ödeme yöntemi esas alınarak karşılanmaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler