Anasayfa » Borçlanma » Memur Ve Esnaf Kadınlara da Doğum Borçlanması!

Memur Ve Esnaf Kadınlara da Doğum Borçlanması!

Memur Ve Esnaf Kadınlara da Doğum Borçlanması!

Tarih :
Memur Ve Esnaf Kadınlara da Doğum Borçlanması!

Torba kanunda kadın sigortalılar için yapılan en önemli düzenleme hiç kuşkusuz doğum borçlanması ile yapılıyor.

Halen yalnızca SSK’lı olarak çalışan kadınlara verilen ve en fazla iki çocuğa kadar borçlanma imkanı sağlayan 5510 sağlayan 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, torba yasa ile değiştiriliyor ve kapsam genişletiliyor.

Anılan yasa maddesi değişiklik öncesinde, “Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanılabilir şeklinde iken,

Torba yasada yapılan değişiklik ile, “Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri borçlanabilir. şeklini alıyor.

Torba yasada her ne kadar kadın sigortalıları sevindiren böyle bir madde yer alsa da çalışmaya başlamadan önce doğum yapmış ve torba yasada bu süreler için de borçlanma hakkı getirilmesini bekleyen vatandaşlar için maalesef müjdeli bir haber veremeyeceğiz.

Yani ister memur, ister esnaf, isterse işçi olsun, kadın sigortalılar anca çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan en fazla üç çocuk için borçlanma yapabilecek, çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için ise borçlanma yapamayacaklar.

Borçlanılacak süre nasıl belirlenecek

Kadın sigortalılar çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için ve en fazla her bir doğumdan dolayı iki yıllık süreyi borçlanabilecekler.

Dolayısıyla çalışmaya başladığı tarihten sonra üç tane doğum gerçekleştiren bir kadın sigortalı, en fazla 2160 günlük süreyi borçlanabilecek.

Doğumdan sonra tekrar çalışmaya başlayan sigortalılar için, doğumun olduğu tarih ile çalışmaya başlanılan tarih arasında iki yıl geçmemiş ise bu defa doğumun olduğu tarihten çalışmaya başlanılan tarihe kadar geçen süre kadar borçlanma yapılabilecektir.

Örneğin, 17/5/2010 tarihinde doğum yapan bir kadın sigortalının 6 ay sonra tekrar çalışmaya başlaması halinde en fazla 6 altı aylık süreyi borçlanabilecektir.

Doğum sonrası iki yıllık süre içinde işe başlamış olmasına rağmen iki yıllık süre içinde işten yeniden ayrılmış sigortalılar ise iki yıllık süreden (720 günden) çalıştığı gün sayısı düştükten sonra kalan gün sayısı kadar borçlanma yapabileceklerdir..

Örneğin, 26/5/2008 tarihinde doğrum yapmış bir sigortalının 26/5/2008 ila 26/5/2010 tarihleri arasında geçen 720 gülük zaman dilimi içindeki çalışmasının (prim gün sayısının) 100 gün olduğu düşünüldüğünde bu sigortalı 720 – 100 = 620 günlük süreyi borçlanabilecektir.

Borçlanma nasıl yapılacak ve ne kadar ödeme yapılacak

Borçlanma yapabilmek içim Sosyal Güvenlik Kurumuna “Borçlanma Talep Dilekçesi” ile yazılı başvuruda bulunulması ve borçlanılmak istenilen sürenin dilekçede belirtilmesi gerekiyor.

Ayrıca, kadın sigortalılar borçlanılan sürelere ilişkin olarak asgari ücret ila asgari ücretin 6,5 katı arasında kendilerince belirlenecek olan tutarı ödeyecebileklerinden borçlanma talepleri sırasında borçlanılmak istenilen günlük tutarı da belirtmeleri gerekiyor.

Bu tutar borçlanma dilekçesinde belirtilmediği takdirde borçlanma talebinde bulunulduğu tarihte geçerli olan brüt günlük asgari ücret üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğu dikkate alınarak, ödenecek toplam tutar asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Borçlanma tutarı ne zaman ödenecek

Borçlanma talebinde bulunulan sigortalıların ödeyecekleri tutar Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgililere tebliğ edilmekte ve ödemenin de tebliğ tarihini izleyen bir ay içinde yapılması gerekiyor.

Borçlanma ile ne kazanılacak?

Sigortalıların doğum nedeniyle borçlanma yaptıkları durumda borçlanılan süre kadar hizmet kazanmış olacaklar, ancak yaştan dolayı herhangi bir indirim kazanamayacaklardır.

Dolayısıyla doğum borçlanması talebinde bulunup borçlandıkları tutarı ödeyen sigortalıların, yapmış oldukları bu ödeme nedeniyle sadece borçlanma süresi kadar gün sayısı prim ödeme gün sayılarına eklenecek, emeklilik aylığına hak kazanabilmesi için gerekli olan yaş şartlarına ulaşma bakımından yaştan indirim yapılmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler