Bir yıllık süresi dolmamış işçinin ücretli izin hakkı var mı?

Bir yıllık süresi dolmamış işçinin ücretli izin hakkı var mı?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Tarih :
Bir yıllık süresi dolmamış işçinin ücretli izin hakkı var mı?
Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61’inci maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir.

Yasal düzenleye göre yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı çalışma süresinin deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 yıl olması gerekmektedir.

Bu nedenle bir iş yerinde bir yılı dolmamış işçiler ücretli yıllık izin kullanamaz.

İŞÇİ NE KADAR ÇALIŞIRSA NE KADAR YILLIK İZİN HAK KAZANIR?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,


b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Öte yandan yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler