Anasayfa » İşçi » İşçinin savunmasını inandırıcı bulmayan Yargıtay, işveren lehine karar verdi!

İşçinin savunmasını inandırıcı bulmayan Yargıtay, işveren lehine karar verdi!

İşçinin savunmasını inandırıcı bulmayan Yargıtay, işveren lehine karar verdi!

Müşteri elbise denerken kabinin perdesini açtığı için tazminatsız işten atılan çalışanın savunması, Yargıtay tarafından inandırıcı bulunmadı. Yargıtay, işverenin kararını haklı buldu. İşte işçinin savunması...

Tarih :
İşçinin savunmasını inandırıcı bulmayan Yargıtay, işveren lehine karar verdi!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ilginç bir iş davasını karara bağladı.

Mağazanın satış danışmanı, Soyunma kabininde çamaşır deneyen müşterinin perdesini açtı, işinden oldu.

Bir giyim mağazasında yaşanan olayda, Bayan müşteri, mağazadan aldığı ürünü denemek için soyunma kabinine girdi. Ancak, kabine girmesinin üzerinden çok kısa bir süre sonra perde açıldı. Perdeyi açan kişi ise, mağazanın kadın satış danışmanı N.D.'ydi.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILDI

Olay üzerine müşteri taciz edildiği gerekçesi ile şikâyette bulundu. İşveren Şirket B., satış danışmanı N.D.'yi tazminatsız işten çıkardı.

Çalışan işe iade davası açtı.

MAHKEME İŞE İADE ETTİ

İş Mahkemesi, 'Orantısız bir ceza verildi' gerekçesi ile N.D.'nin yeniden işe iadesine karar verdi.

İşyerinde yaklaşık 2,5 yıl satış danışmanı olarak çalışan ND nin hakkında, daha önce hiç böyle bir iddia olmamasını ve kendisinin ilk kez böyle bir iddiayla karşılaşması nedeniyle, olayı kasten değil, bir anlık dalgınlık olarak değerlendirdi ve öncelikle uyarı veya ihtar da bulunulması gerekirdi diyerek, verilen cezayı 'orantısız' buldu. İşe iadeye karar verdi.

Ancak Yargıtay bu kararı bozdu."

YARGITAY: MÜŞTERİNİN MAHREMİNE MÜDAHALE VAR!

Satış Danışmanının savunmasında kabinde ayak göremeyince perdesini açtığını, art niyetinin bulunmadığına ilişkin açıklamasını samimi ve inandırıcılıktan uzak bulan Yargıtay, tazminatsız işten çıkarmayı haklı buldu.

İŞE İADE KARARINI BOZDU

Müşterinin mahremine yönelik davranış olarak niteleyen Yüksek Mahkeme, çalışanın hareketini affetmeyerek, işe iade kararını bozdu.

Yargıtay 9HD 21.05.2015 tarihli, 2015/11374 Esas,2015/18444 Karar

Karardan özet:

.......

Dosya içeriğine göre; davacı, davalı Şirketin mağazasında 25.10.2011 tarihinden itibaren satış danışmanı olarak çalışmış olup, 27.01.2014 tarihinde mağazanın soyunma kabinin de iç çamaşırı deneyen bayan bir müşteri var iken haber vermeksizin kabin perdesini açma davranışında bulunmuş, müşterinin şikayeti üzerine savunması alınarak iş sözleşmesi işveren tarafından haklı NEDENLE FESHEDİLMİŞTİR.

Davacı feshe konu eylem hakkındaki savunmasında kabinde ayak göremeyince perdesini açtığını, art niyetinin bulunmadığı açıklamasında bulunulmuş ise de, bu açıklama dosya içeriğine göre samimi ve İNANDIRICILIKTAN UZAKTIR. Davacı, müşterinin mahremine yönelik DAVRANIŞTA BULUNMUŞTUR. Davacının pozisyonu, işyerinin niteliği, feshe konu olay ve sonuçları birlikte ele alındığında fesih müeyyidesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğundan bahsetmenin yerinde olmayacağı DA AÇIKTIR. Davacının davranışının ölçülülük ilkesiyle açıklanmayacağı gibi davranışa dayalı fesihlerde iş ilişkisinin sürdürülmesinin olanaksız olması karşısında feshe son çare olarak başvurulması gerektiği yönündeki gerekçe de İSABETLİ OLMAYACAKTIR. Dosyaya ibraz edilen savunma, müşteri maili, tutanaklar ve kamera kayıtlarından işveren feshinin haklı nedenle yapıldığı ispatlanmış olup, davanın reddi gerekir...

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler