Anasayfa » Taşeron » Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen 4/B'li işçilerin alacakları için Yargıtay karar verdi. Yargıtay kadroya geçen işçiler için ödeme günü belirtilmemiş ise dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine hükmetti. İşte detaylar...

Tarih :
Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen 4/B'li işçilerin alacakları için Yargıtay karar verdi. Yargıtay kadroya geçen işçiler için ödeme günü belirtilmemiş ise dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine hükmetti. İşte detaylar...

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖDEME GÜNÜ YOKSA DAVA VE ILAH TARİHİ ESAS ALINACAK

Yüzbinlerce kadroya geçen işçiyi ilgilendiren kararda alacaklara ilişkin faiz hesabı için en yüksek mevduat faizine hükmeden Yargıtay, başlangıç tarihi olarak ise dava ve ıslah tarihinin alınmasına hükmetmiştir.

KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER

Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesince hüküm altına alınan aylık fark ücret alacaklarına her ayın 15. günü temerrüt gerçekleştiğinin kabulü ile faiz yürütülmesine karar verilmiş ise de; davacı işçinin iş sözleşmesinde ücrete ilişkin olarak bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Bu nedenle davacının fark ücret talebine, daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden, dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekli iken yazılı şekilde faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.

İKRAMİYE FARKI ALACAĞI İÇİN FAİZ HESABI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23. madde, kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin tespitinde uygulanacak kuralları belirlemekte olup burada söz konusu olan Yüksek Hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesi, davacının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yararlandığı bir Toplu İş Sözleşmesi değildir. Bu itibarla davacının ikramiye farkı alacağı talebine Bölge Adliye Mahkemesince en yüksek işletme kredisi faizi uygulanması da isabetsizdir.

EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİNE HÜKMEDİLMELİ

Yargıtay ayrıca, Yüksek hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesinin ikramiyeye ilişkin hükmünde "İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir" denilmektedir. Bu hükümlerde ödeme için tereddüte yer vermeyecek şekilde belirli ya da kesin bir vade söz konusu olmadığından kendiliğinden temerrüt gerçekleşmez. Dolayısıyla ikramiye farkı talebi bakımından daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden dava ve ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Yargıtay ıslah tarihinden olan 01.02.2021 itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair taleplerin reddine, " rakam ve sözcüklerinin yazılmasına

Bölge Adliye Mahkemesi kararının 3-b) bendinin hükümden çıkarılarak yerine "Brüt 579,40 TL ikramiye farkı alacağının 100,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 01.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.

İşte o karar;

9. Hukuk Dairesi 2021/12528 E. , 2021/16840 K.

"İçtihat Metni"
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi
...
DAVA TÜRÜ : ALACAK
...

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesince hüküm altına alınan aylık fark ücret alacaklarına her ayın 15. günü temerrüt gerçekleştiğinin kabulü ile faiz yürütülmesine karar verilmiş ise de; davacı işçinin iş sözleşmesinde ücrete ilişkin olarak bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Bu nedenle davacının fark ücret talebine, daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden, dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekli iken yazılı şekilde faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23. madde, kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin tespitinde uygulanacak kuralları belirlemekte olup burada söz konusu olan Yüksek Hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesi, davacının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yararlandığı bir Toplu İş Sözleşmesi değildir. Bu itibarla davacının ikramiye farkı alacağı talebine Bölge Adliye Mahkemesince en yüksek işletme kredisi faizi uygulanması da isabetsizdir.

Ayrıca, Yüksek hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesinin ikramiyeye ilişkin hükmünde "İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir" denilmektedir. Bu hükümlerde ödeme için tereddüte yer vermeyecek şekilde belirli ya da kesin bir vade söz konusu olmadığından kendiliğinden temerrüt gerçekleşmez. Dolayısıyla ikramiye farkı talebi bakımından daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden dava ve ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Açıklanan hususlar bozma sebebi ise de bu yanlışlıkların düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, kararın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Sonuç:

Yukarıda yazılı sebeplerle, Bölge Adliye Mahkemesi kararının 3-a) bendinin hükümden çıkarılarak yerine "Brüt 4.557,53 TL fark ücret alacağının 550,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren bakiyesinin ıslah tarihi olan 01.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair taleplerin reddine, " rakam ve sözcüklerinin yazılmasına

Bölge Adliye Mahkemesi kararının 3-b) bendinin hükümden çıkarılarak yerine "Brüt 579,40 TL ikramiye farkı alacağının 100,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 01.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi
'Cumhurbaşkanı ödeneği' maddesi bütçe teklifinden çıkarıldı
CTE'den 'mahkumların parasıyla yatırım' haberlerine yalanlama
MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
Doktor diplomasını yırtmıştı, Bakan Koca tahliyeye itiraz edildiğini bildirdi
Motorine bir indirim daha geliyor
Yağ fiyatlarında yüzde 15 indirim beklentisi
Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği
Tırla çarpışan ekip aracındaki iki polis yaralandı
Sahte faturayla 25 milyarlık vurgun
Sayıştay'ın 5 yeni üyesi belirlendi
Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Sayıştay Üyeliğine seçildi
Milletvekillerinin emekli maaşlarına yapılacak zam geri çekildi!
Oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest
Türkiye'de en çok emekli İstanbul'da yaşıyor
Bursa'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Erdoğan, Biden görüşmesi 1 saat sürdü
Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi
Erken maaş ödeme genelgesi yayımlandı!
Yağ fiyatlarında yüzde 15 indirim beklentisi

Benzer Haberler