Anasayfa » İşveren » SGK’dan Ezber Bozan Genelge

SGK’dan Ezber Bozan Genelge

SGK’dan Ezber Bozan Genelge

Tarih :
SGK’dan Ezber Bozan Genelge

SGK yayımlandığı 2014/5 sayılı Genelgesiyle uygulamada birçok değişikliğe gitti. Genelge ile yapılan düzenlemeler ezber bozan nitelikte. İşte genelgeden yansıyanlar.

1) 4/b SİGORTALILIKTAN KAÇIŞA SON

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesini yeniden yorumlayan SGK, 4/b faaliyeti olmasına rağmen daha kolay şartlarda aylığa hak kazanmak ve diğer haklardan yararlanmak için başka bir işverenin yanında kısmi süreli olarak çalışanlar 4/b priminden kurtulmakta idi. Genelge ile bu kaçışa son verilerek, ister kısmi zamanlı ister puantaj kaydı ile çalışılsın 4/a’dan eksik kalan sürelerin 4/b ile tamamlanması uygulaması getirildi. Yeni duruma göre 4/a kapsamında 10 gün primi ödenen sigortalı, 4/b kapsamında da 20 gün prim ödemek zorunda bırakıldı. Bu yöntem, “işten çıkış bildirgesi verilmediği sürece sigortalının 4/a kapsamında sigortalılığı sona ermez” kuralını da değiştirerek yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

2) DESTEK PRİMİ YA ÖDENECEK YA ÖDENECEK

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesini 1/3/2011 tarihinden itibaren uygulayan SGK, 4/b kapsamında faaliyeti olan ve aylığından % 15 oranında kesinti yapılmasından kurtulmak için kısa süreli puantaj kaydı ile 4/a sigortalı olanların aylığından % 15 oranında kesinti yapmıyordu. Bu durum, 4/b faaliyeti olan emekliler için bir kaçış yolu idi ve yapılan da Kanuna uygundu. SGK, dediğimiz gibi ezber bozan bir genelge ile bu durumda olanlara “ya ödenecek ya ödenecek” mantığından hareketle, 4/a çalışması ister puantaj olsun, ister kısmi süreli olsun eksik kalan sürede emeklinin maaşından destek primi kesecek. Yani 4/a kapsamında 3 gün çalışan ve bu çalışmaları puantaj kaydı olarak bildirilen sigortalının aylığından destek primi kesmeyen SGK, yeni uygulaması ile bu durumda olanların aylığından kalan 27 gün için destek primi kesecek. Bu uygulama muhakkaktır ki yargıya taşınacaktır. Önümüzdeki süreçte yargının bu konudaki kararı belirleyici olacaktır.

3) DOĞUM BORÇLANMASI SİGORTALILIK BAŞLANGICINI GERİ GÖTÜRECEK

1/10/2008 tarihinden uygulamaya giren doğum borçlanması, sigortalılık başlangıç tarihini getiri götürür mü, götürmez mi? Tartışmalarına Genelge ile son nokta kondu. SGK Rehberi olarak da daha önce yaptığımız yorum Genelge ile teyit edilmiş oldu. Staj sigortasından sonra doğum yapan ve daha sonraki bir tarihte ilk defa emeklilik primine tabi çalışan kadınların doğum borçlanması durumunda, borçlandıkları gün sayıları ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladıkları tarihten geriye gidilmek suretiyle tespit edilecek ve daha erken emekli olabileceklerdir.

4) BORÇLANMA TUTARLARI HAKSAHİBİNE İADE EDİLMEYECEK

5510 sayılı Kanunda askerlik, doğum vb. borçlanma sürelerini ödeyenlerin, ödedikleri bu tutarları iade almalarına imkan veren bir düzenleme bulunmamasına rağmen, bu hak ikinci mevzuatlar sigortalıların kendisine tanınmıştır. Yönetmeliğe göre, aylık bağlanmamış olunması şartıyla sigortalıların ödemiş oldukları borçlanma tutarları kendilerine iade edilmektedir. Genelge ile bu şekilde yapılan iadenin sadece sigortalının kendisine yapılacağı, dolayısıyla sigortalının sağlında yapmış olduğu borçlanma tutarının vefatı sonrasında hak sahiplerine yapılmayacağına karar verilmiştir. Dolayısıyla hak sahipleri, ölüm aylığı bağlanması için ölen sigortalının gün sayısını yeterli diyerek sigortalının sağlığında ödediği borçlanma tutarını haksahipleri iade olarak isteyemeyecek.

5) PRİM DEĞERLENDİRMESİ YENİDEN BAŞLADI

4/b kapsamında sigortalılık niteliği sona ermesine rağmen, yine aynı kapsamda prim ödemeye devam edenlerin, söz konusu ödemeleri ilgilere iade edilmekte ve aylık bağlanacağını düşünen sigortalılar bu iptal nedeniyle mağdur olmakta idi. 5510 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesine rağmen, bu durumda olan ve isteğe bağlı sigortalılık için talebi olmadan 4/b kapsamında ödenen primlerin iade edilmesi işlemine son verilerek, bunların ödedikleri primlerin isteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendirilmesi sağlanarak yaşanan mağduriyet giderildi.

6) KENDİ İŞYERİNDEN 4/A BİLDİRİMİNE SON

Sahibi ya da ortağı olduğu şirketten kendisini 4/a kapsamında bildirmeye devam edenler için SGK’ca farklı bir uygulama yapılmaktadır. 1/10/2008 tarihinden önce kendi işyerinden kendisini 4/a kapsamında bildirmiş olan ve bu tarihten sonrada kesintisiz olarak devam etmiş olanlar 4/b kapsamında sigortalı yapılmamakta ve 4/a sigortalılıkları kesinti olana kadar devam ettirilmektedir. Genelge ile işyeri nakillerinde ortaya çıkan işten ayrılmaların kesinti olarak sayılmayacağını belirleyen SGK, işten ayrılış tarihinin ertesi günü işe giriş verileni kabul etmiş, 2 gün sonra verilen işe girişi ise saymayarak 4/a sigortalılığını sona erdirmiştir. Yine sadece kendi bildirimi yaptığı işyerinde başka bir sigortalı bildirimi yoksa bunların da 4/a sigortalılıkları sona erecek ve 4/b sigortalılıkları başlayacaktır.

7) EK 6 SİGORTALILIĞINDA KAFALAR HALA KARIŞIK

6111 sayılı Kanunla İstanbul’daki taksici esnafını prim yükünden kurtarmak amacıyla sigortacılık mantığıyla bağdaşmayan bir uygulamaya gidildi ve 10 güden az (fiili durum böyle değil) ticari araçlarda çalışanların prim yükü kendilerine verilerek garip bir sigorta türü icat edildi ve Kanun uygulamasında zaten 4/a kapsamında sigortalı sayılan ve primlerini de işverenleri ödemesi gereken sanatçılarda bu kapsama atılarak yapımcılara kıyak çekildi.

Çıkarılan genelgede şehir içi toplu taşıma araçlarının (taksi, dolmuş, otobüs) geliş ve gidiş saatlerini kaydeden, bekleyen yolcuların sıra düzenini sağlayan ve bu araçlara binme işini organize eden değnekçi, kahya, simsar, çığırtkan v.b. isimlerle adlandırılanlar ile okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerinde araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan rehber personel ek 6 sigortalısı kabul edildi.

İlerleyen zamanda ticari araçları kullanan müşteriler de bu kapsamda sigortalı olabilirler denilirse şaşırmamak gerekir. Gerçekten de sırf işverenlerinin prim yükü olmasın diye prim ödeme yükümlülüğünü çalışanlara atmak ne kadar doğrudur bunu zaman gösterecek.

8) NOTER VEKİLLERİ PRİM BORCUNDAN KURTULDU

Noterin görevden ayrıldığı sürede geçici süreyle noterlik görevini vekalet yürütenlerin hangi kapsamda sigortalı olacağına dair yaşanan tereddütler Genelge ile çözüme kavuşturulmuş ve zorunlu olarak noterliğe vekalet edenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilerek 4/b kapsamında sigortalı olmamaları sağlanmıştır.

9) SİGORTALILIK TESCİLİ DENETİME TABİ TUTULMAYACAK

Sigortalı işe giriş bildirgesinin gerçek dışı bildirim olup olmadığı hususunda SGK7ca zamanında yeterli araştırma yapılmadan 506 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigorta ya da 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaya devam ettirilen ve primlerini uzun bir süre tahsil edilen sigortalıların, sigortalılık tesciline ilişkin çalışmalarının fiili olup olmadığı konusunda denetime yapılmasına son veren Genelge ile, aylık bağlanması aşamasında ortaya çıkan ve uzun yıllar ödenen primlerin iptalini gündeme getiren bu olumsuz uygulamadan sigortalıların kurtulması sağlanmıştır.

10) İDARİ PARA CEZALARI İPTAL EDİLECEK

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı 2008 yılı Ekim ayı ile 3/12/2010 tarihleri arasında uygulanan idari para cezalarının iptal edilmesini öngören Genelgeye göre SGK ile okul yöneticilerini karşı karşıya getiren uygulamaya son verildi.

11) KANUNA AYKIRI HÜKÜM DÜZELTİLDİ

Ek 5 veya ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olunabilmesi için aranan şartlar Kanunda açıkça belirtilmesine rağmen SGK, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanları hem ek 5 kapsamında tarım sigortalısı hem de ek 6 kapsamında sigortalı saymıyordu. Kanunda olmayan bu şartı Genelge ile kaldıran SGK’nın yeni uygulamasına göre 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar belirtilen kapsamda sigortalı olabilecek.

Kaynak : SGK Rehberi
Ankara'nın vergi rekortmenleri açıklandı! İlk sırada o isim var
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti
AK Partili o isim görevden alındı!
6 ay dolmadan işten çıkarılmada işçi hakları nelerdir?
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altında gün sonu fiyatları
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
'CHP'li belediyeler anlaşarak sürgün gerçekleştiriyor'
İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde
Meclis’te yeğen Öcalan gerilimi!
TMMOB uyardı... Körlük ve ölüme kadar gidiyor
Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini açıkladı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
O belediye memura yüzde 28 zam yaptı!
Aydın İncirbel Akaryakıt Geçici 1 İşçi Alacak
Kurdukları sistem ile 800 bin kadını istihdam ediyorlar
O internet sitelerine kötü haber
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
Sigaraya büyük zam mı geliyor? Tarih verdiler...
Yaşlı bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü

Benzer Haberler