Anasayfa » İşveren » Alt işverenlikle ilgili sorunlar giderilecek ya da aynı hamam aynı tas

Alt işverenlikle ilgili sorunlar giderilecek ya da aynı hamam aynı tas

Alt işverenlikle ilgili sorunlar giderilecek ya da aynı hamam aynı tas

Tarih :
Alt işverenlikle ilgili sorunlar giderilecek ya da aynı hamam aynı tas

Alt işverenlikle ilgili sorunlar giderilecek ya da aynı hamam aynı tas

2013 yılı programında asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işveren ve işçi kesimlerinin yaşadığı sorunların çözümüne ve işçilerin uğramış oldukları sosyal ve ekonomik hak kayıplarının giderilmesine yönelik iş hukuku mevzuatında değişiklik yapılacak ve bu alandaki denetimler etkinleştirilecektir.

Bu kapsamda 2013 yılı programında şu ifadeleri görüyoruz. "Çalışma hayatında etkin ve verimli bir teftiş sisteminin oluşturulması için önleyici teftiş yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı, risk esaslı, işkolu/sektör ve alan esaslı teftişler yapılması suretiyle başlatılmış olan programlı teftişler yaygınlaştırılacaktır."

2012 yılı programında da aynı şeyler vardı. "Alt işverenlikle ilgili mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar giderilecektir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işveren ve işçi kesimlerinin yaşadığı sorunların çözümüne ve işçilerin uğramış oldukları sosyal ve ekonomik hak kayıplarının giderilmesine yönelik iş hukuku mevzuatında değişiklik yapılacak ve bu alandaki denetimler etkinleştirilecektir."

2012 yılı programında olanlar hiçbir ilerleme olmaksızın 2013 yılı programında da varsa ve hiçbir ilerleme olmamışsa birilerinin hesap vermesi gerekmez mi? Yani birileri işini iyi yapmamış demek değil midir? Esasen program Bakanlar Kurulunun kamuoyuna bir taahhüdüdür.

İnşallah aynı ifadelere 2014 yıl programında rastlamayız. Nasıl olsa kimsenin programı okuduğu yok değil mi? Ama okuyanlar da çıkıyor işte.

Kaynak : Resmi Gazete

Benzer Haberler