Anasayfa » GSS » Öğrenci Olmayan Kız Çocukları Sağlık Yardımı Alamayacak

Öğrenci Olmayan Kız Çocukları Sağlık Yardımı Alamayacak

Öğrenci Olmayan Kız Çocukları Sağlık Yardımı Alamayacak

Tarih :
Öğrenci Olmayan Kız Çocukları Sağlık Yardımı Alamayacak

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla kızçocuklarının anne/babası üzerinden sağlık yardımı almasına ilişkin koşullardeğiştirildi.

Yapılan düzenleme ile ilk defa 5510 sayılı Kanuna göresigortalı olanlar ile bu tarihten önce sigortalı olmakla beraber çocukları1/10/2008 tarihinden sonra doğan çocukların anne/babası üzerinden sağlıkyardımı alması öğrencilik şartına bağlandı.

Buna göre, 18 yaşına kadar şartsız sağlık hizmetindenyararlanacak olan çocukların, 18 yaşını doldukları tarihten sonra sağlıkyardımı alabilmeleri öğrenci olmaları halinde mümkün olacak.

2026 Yılındanİtibaren Sağlık Yardımı Yok

2008 yılında doğan çocuklar 18 yaşı 2026 yılındadoldurmuş olacak. Dolayısıyla 18 yaşını doldurduktan sonra 20 yaşına kadar liseeğitimi, 25 yaşına kadar da yüksek öğrenimde olmayan kız ve erkek çocuklaranne/babalarının üzerinden düşecek ve gelir testine tabi tutularak primleriniya devlet ya da kendileri ödeyecek.

5510 sayılı Kanundan önceki Kanunlara göre sağlıkyardımı anne/babası üzerinden sağlanan kız çocukları, sigortalı olarakçalışmadıkları, evlenmedikleri sürece sağlık yardımı alırken, 1/10/2008tarihinden sonra doğan kız çocukları yüksek öğrenim görmeleri halinde en fazla25 yaşına kadar sağlık yardımı alabilecek.

Sonuç olarak sosyal güvenlik reformuna göre 1/10/2008öncesinde sağlık yardımı alanlar “eski kız”, bu tarihten sonra doğanlar ise “yenikız” kabul edilerek durumları farklılaşmış olacak.

Bu sorunun yaşanacağı tarihe uzun yıllar olmaklabirlikte şimdiden bu durumu ortadan kaldırmak için küçük bir yasal düzenlemeyapılması ilerleyen yıllarda karşılaşılacak sorunu bugünden çözeceği gibi,seçim öncesi bu yönde bir düzenleme yapılması da vatandaş nezdinde takdirlekarşılanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler