Anasayfa » İşveren » Engelli Çalıştıran İşverenler Artık Daha Fazla Teşvik Alacaklar

Engelli Çalıştıran İşverenler Artık Daha Fazla Teşvik Alacaklar

Engelli Çalıştıran İşverenler Artık Daha Fazla Teşvik Alacaklar

Tarih :
Engelli Çalıştıran İşverenler Artık Daha Fazla Teşvik Alacaklar
Torba Kanun olarak adlandırılan 6518 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerden biri de engelli çalıştıran işverenlere verilen prim teşvikinde yapılmıştır. Değişiklik öncesinde, -Aynı il içinde 50 veya üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerce çalıştırılan % 3 oranındaki engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi prim tutarının tamamı, -Aynı il içinde 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin % 3^ü aşan orandaki engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi prim tutarının yarısı, -Yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi prim tutarının yarısı Hazine tarafından karşılanıyordu. … 6518 sayılı Kanunun 58. maddesinde yapılan değişiklikle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yüzde ellisi” ibaresi “tamamı” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik sonucunda, kontenjan fazlası engelli çalıştıran işverenlerle yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanacaktır. Dolayıyla, çalışma gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen engelli sigortalıları çalıştıran işverenlerin aynı il içinde 50 veya üzerinde sigortalı çalıştırıp çalıştırmadıkları ve çalıştırdıkları engelli sigortalı sayısının % 3’ü aşıp aşmadığına bakılmaksızın prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi prim tutarının tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır. … Yapılan değişiklik 6518 sayılı Kanunun yayımlandığı 19/2/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, uygulamaya ilk defa 2014/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılacaktır. Dolayısıyla, engelli çalıştıran işverenlerin 2014/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini eski hükümler çerçevesinde düzenlemeleri gerekmektedir.
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler