Geleceğin Popüler Meslekleri

Geleceğin Popüler Meslekleri

Tarih :
Geleceğin Popüler Meslekleri
Değişen hayat şartları ve teknolojik gelişmelerle birlikte geleceğin meslekleri de değişiyor. İşte sağlam bir kariyer çizmek isteyen kişiler için geleceğin popüler meslekleri listesi...

Geleceğin popüler meslekleri şunlardır:

1. Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

2. Veri Analisti ve Veri Bilimci

3. Büyük Veri Mühendisi

4. Yapay Zeka Uzmanı

5. Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

6. IoT (Nesnelerin İnterneti) Uzmanı

7. Alternatif Enerji Uzmanı

8. Veri Güvenliği Uzmanı

9. 3D Üretim Mühendisi

10. Risk Yönetimi Uzmanı

1. Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

Birçok şirketin dijital ortamda faaliyet göstermesiyle birlikte dijital pazarlama alanı öne çıkmaya başladı. Her geçen gün daha önemli hale gelen online pazarda büyümek ve buna yönelik strateji geliştirmek için alanında uzman bireylere ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde özel eğitim kurumları tarafından düzenlenen online eğitimler ile birlikte katılımcılar sertifika alarak bu mesleği yapabiliyor.

2. Veri Analisti ve Veri Bilimci

İstatistik ve teknoloji ile yakından ilgili olan veri analisti ve veri bilimci, şirketler veya projeler için verileri anlamlı hale getirir. Günümüzde bile pek çok sektörün dijitalleşmesi, gelecekte veri analisti ve veri bilimcilerine duyulan ihtiyacın artacağını göstermektedir.

3. Büyük Veri Mühendisi

Dijitalleşmenin sonucunda ortaya çıkan mesleklerden biri de büyük veri mühendisi. Bu mesleği yapan kişiler, şirketler için dağınık ve büyük miktardaki verileri düzenleyip kullanıma hazır hale getirmekle görevlidir. Gelecekte şirketler online verilerle daha fazla meşgul olacağı için büyük veri mühendislerinin öneminin artacağı aşikar.

4. Yapay Zeka Uzmanı

Günümüzde önemi gittikçe artan yapay zeka uzmanları, makineleri insan beynine benzeyen işlevlere sahip olacak şekilde tasarlamakla görevlidir. Teknolojik gelişmeler gelecekte şirketleri daha fazla etkileyeceği için bu kişilere duyulan ihtiyacın ileride artacağını söylemek mümkündür. Ülkemizde yapay zeka üzerine üniversite bölümleri pek yaygınlaşmamıştır dolayısıyla hâlihazırda matematik, bilişim gibi alanlardan mezun olanlar Yapay Zeka Eğitimi alarak iş bulma şanslarını artırabilirler.

5. Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

Çeşitli kurumlar ve şirketlerde belli işlerin yapılması için insan gücü yerine bazı bilgisayar programlarından faydalanılıyor. Bu programların yazılımını yapacak kişilere duyulan ihtiyaç ise gün geçtikçe artıyor. Nitekim gelecekte de yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı olan kişilerin iş bulma şansının yüksek olacağını öngörmek mümkün.

6. IoT (Nesnelerin İnterneti) Uzmanı

Nesnelerin interneti teknolojisi (IoT) ile cihazların internet üzerinden birbiriyle bilgi alışverişi yapması sağlanıyor. IoT teknolojisi sağlık, şehircilik, tarım gibi birçok farklı sektörde kullanılıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan bu teknolojinin uzmanları da geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor.

7. Alternatif Enerji Uzmanı

Petrol, kömür, doğal gaz gibi enerji kaynakları yerine yenilenebilir ve yüksek verim elde edecek enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor. Özellikle ülkemizde bu alana duyulan gereksinim arttığı için alternatif enerji uzmanı mesleği de geleceğin popüler meslekleri arasında yer alıyor.

8. Veri Güvenliği Uzmanı

Geleceğin popüler meslekleri arasında yer alan veri güvenliği uzmanı ise, kurumların veya müşterilerin verilerinin güvenliğinden sorumludur. Bu kişiler olası siber saldırılara yönelik önlem alarak çalıştıkları kurumu, kuruma bağlı müşterileri ve çalışanları tehlikeden korur.

9. 3D Üretim Mühendisi

3D üretim mühendisliği, teknolojinin gelişmesiyle birlikte en kolay iş bulan meslekler arasında şimdiden yerini aldı. Ayrıca bu meslek sağlık, mimari, turizm ve giyim gibi birçok farklı sektörde istihdam imkanına sahip olduğu için özellikle genç neslin ilgisini çekiyor.

10. Risk Yönetimi Uzmanı

Giderek artan rekabet ortamında şirketlerin ne kadar risk alması gerektiğini ölçen bir uzmana her zaman ihtiyaç vardır. Risk yönetimi uzmanı tam da bu görevi yerine getirir ve bu meslek her geçen gün önem kazanmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte rekabet ortamının değişmesi ise özel olarak risk yönetimi alanında çalışan kişilere duyulan gereksinimi beraberinde getirir. Dolayısıyla risk yönetimi uzmanı geleceğin popüler meslekleri arasında gösterilir.

Kaynak: İstanbul Boğaziçi Enstitüsü

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler