Anasayfa » İşveren » Fazla Mesai İçin Ocak Ayı İçinde İşçinin Onayını Almayı Unutmayın!

Fazla Mesai İçin Ocak Ayı İçinde İşçinin Onayını Almayı Unutmayın!

Fazla Mesai İçin Ocak Ayı İçinde İşçinin Onayını Almayı Unutmayın!

Tarih :
Fazla Mesai İçin Ocak Ayı İçinde İşçinin Onayını Almayı Unutmayın!

4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinde, fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağının ise çıkarılacak yönetmelikte gösterileceği öngörülmüştür.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma nedir?

Kanunun 41 inci maddesine istinaden çıkartılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde;

Fazla çalışma, İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları,

Fazla sürelerle çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, sözleşmede öngörülen çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Fazla çalışma süresi bir yılda en fazla kaç saat olabilir?

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılığı ödenecek ücret nedir?

Fazla çalışmanın her saati için ödenecek ücret, saat başına düşen normal çalışma ücretinin yüzde elli yükseltilmesi suretiyle,

Fazla sürelerle çalışmanın her saati için ödenecek ücret ise normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesi suretiyle,

ödenir.

Ancak, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvuruda bulunmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine,

-Fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı,

-Fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı,

serbest zaman olarak kullanabilecektir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

Fazla çalışma yaptırılabilmesi işçinin onayı ne zaman alınır?

Yönetmelikte,

-Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerektiği,

-Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onayın aranmayacağı,

-Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınacağı ve işçi özlük dosyasında saklanması gerektiği,

Açıklanmıştır..

İşçinin onayı alınmadan fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılması halinde uygulanacak ceza ne kadar?

4857 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin (c) bendine göre,

-İşçilerin fazla çalışmalara ilişkin ücretini ödemeyen,

-İşçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan,

-Fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan,

işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için 246,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler