Anasayfa » Medya Haberleri » Devlet Memurları Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

Devlet Memurları Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

Devlet Memurları Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

Tarih :
Devlet Memurları Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

Okurumuz Yunus YILMAZ soruyor: ?Bünyamin bey, ben yaklaşık altı yıldır esnaflık yapıyorum. İşletmesi bana ait bir işyeri var. Bu yıl Şubat atamasında verilen kadro sayısı benim sıralamamı tutuyor ve nasip olursa, inşallah, öğretmen olarak atanacağım. Şimdi, benim esnaf olmam atanmama engel bir durum teşkil eder mi, sorun çıkartır mı? İşimi devretmem mi gerekiyor? Ne yapmalıyım, bana bir yol gösterin.?

Sayın okurum, öğretmen ya da başka bir unvanda bulunan tüm devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda düzenlenmiştir.

İlgili Kanuna göre devlet memurları gelir getirici bir işte çalışamazlar.

Devlet memurlarının gelir getirici faaliyette bulunmamaları yasağının temel mantığı, yaptıkları işler dolayısıyla devlet memuru tarafsızlığı ve özenini kaybetmelerini önlemektir.

Peki, bu yasak neleri kapsar, ne zaman kadar işyerinizi devretmelisiniz, bu yasağın istisnaları var mı?

Tüm okurlarımızı aydınlatacak şekilde, ayrıntılı olarak açıklayalım.

Gelir Getirici İşte Çalışmaları Yasağının Kapsamı

Devlet Memurları Kanunu?na göre, memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit Şirkette komandite ortak olamazlar (657, Md. 28).

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.

Ayrıca devlet memurları; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar (657, Md. 28).

Görüldüğü üzere devlet memurlarının gelir getirici iş yasağı oldukça geniş tutulmuştur.

Yasağın Bazı İstisnaları Var

Ancak, Kanun bu yasağa bazı istisnalar da getirmiştir.

Memurların, görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler bu yasaklamalardan hariçtir.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler de bu yasaklamanın dışındadır.

Ayrıca devlet memurları, yönetim kurulu üyesi olmadıkları sürece, hisse senetlerini alarak Anonim Şirketlere ortak olabilirler.

Bunun dışında devlet memurlarının gelir getirici iş yasağı kapsamlıdır. Öyle ki, devlet memurlarının yakınlarının gelir getirici işlerini dahi bildirmeleri zorunludur.

Bu kapsamda; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Başka Bir İşte Çalışmanın Cezası Var

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gelir getirici işte çalışan bir devlet memuruna ceza da getirmiştir.

Buna göre gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilen memura Kurumlarınca soruşturma açılır ve ifadeleri alınır.

Soruşturma sonucuna göre de 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi uyarınca, ticaret yapan veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlara ?Kademe ilerlemesinin durdurulması? cezası verilir.

Bu cezayı almasına karşın ayni faaliyetine devam eden memura bir dahaki soruşturmada bir üst ceza uygulanacaktır. Bu ise memuriyetten çıkartılma, yani kamu hizmetinden atılmaktır.

Görüldüğü üzere kazanç getirici yasaklanan faaliyetlerde bulunmak devlet memuriyetinde ciddi bir suçtur.

Ayrıca, eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmeyen de kınama cezası alacaktır.

Memurluğa Atanırken Çalışmama Şartı Yok

Devlet memurları için gelir getirici bir işte çalışamama yasağı mutlak ve genel bir yasaktır. Yani herhangi bir şekilde esnetilebilmesine imkân yoktur.

Ancak bu yasak devlet memuriyetine başlanıldıktan sonra başlar, memuriyete başvuru süreçlerinde değil.

Daha açık bir deyişle, bir kişinin devlet memurluğuna atanması aşamasında herhangi bir gelir getirici işte çalışmaması şartı aranmaz.

Gerek (A) grubu gerekse de (B) grubu bir memuriyete başvuruluyor olsun; isteklilerin KPSS, sınav, mülakat gibi aşamalarda başka işleri yapmama şartı bulunmaz.

Bu yüzden, işletmecilik ya da esnaflık yapan bir devlet memuru olma isteklisi; dükkanını, gelir vergisi mükellefiyeti gerektiren ya da esnaf muaflığı kapsamındaki ticari faaliyetini memurluk için tercih yaparken sürdürebilecektir.

Atama Süreci Nasıl Gelişiyor?

Tercih sonuçlarına göre memuriyete yerleştiği takdirde; gelip göreve başlaması için atamaya yetkili amirce çıkartılan ?atama emri?ne istinaden memur isteklisine usulünce tebligat yapılacaktır.

Bu tebligat sonucuna göre bulunduğunuz yere atanırsanız ertesi gün, başka bir yere atanırsanız ise yol izni hariç 15 gün içerisinde göreve başlamak zorundasınız. Bu 15 güne ek olarak 2 güne kadar yol izni de bulunmaktadır.

Söz konusu süre, tebligatı aldığınız tarihten itibaren başlar.

Bu süre içerisinde göreve başlamayan devlet memurunun memuriyet hakkı yanar.

Öğretmen olacakların, atamaları ile ilgili püf noktaları daha iyi anlamak için, tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı?nın yayınlandığı kılavuzu ayrıntılı olarak okumaları önemlidir.

Atanan Göreve Başlamadan İşyerini Devretmeli

Tercih, atama, tebligat, soruşturma, belge verme ve yerleştirme süreci boyunca kişi hukuken henüz devlet memuru olmamıştır, yalnızca isteklidir.

Ancak, çalışacağı Kurumda ya da okulda çalışmaya başladığı gün devlet memurluğunun başladığı gündür.

Aday memurluk o gün başlayacağı gibi, memurluk ile ilgili hak ve yükümlülükler de o gün itibariyle başlayacaktır.

Esnaflık yapan devlet memuru olma isteklisi, en geç o günden bir gün önce itibariyle esnaflık ya da vergi mükellefiyeti kapsamındaki faaliyetini devretmiş olmalıdır.

Eğer memuriyete başlamış olmanıza rağmen, gelir getirici faaliyetinize devam ederseniz, bunun tespiti halinde, hakkınızda soruşturma açılacaktır.

Telif Ücreti Almak Bu Kapsamda Değil

Devlet memurlarının gelir getirici iş yasağı, başka birinin yanında iş sözleşmesi veya hizmet akdi ile çalışmayı veya Bağ-Kur?lu olacak şekilde kendi adına ve hesabına faaliyet göstermeyi kapsar.

Öte yandan, memurlar, telif ücreti karşılığında gelir kazanabilir. Hizmet akdi ile değil istisna akdi (eser akdi) ile çalışma denilen bu durum yasak kapsamına girmez.

Bir devlet memurunun resim/tablo yapması, şarkı bestelemesi, senaryo, kitap veya makale yazması, proje veya çizim yapması, web sitesi dizayn etmesi, bir prezentasyon hazırlaması ve sunması, bir proje ya da rapor düzenlemesi, bilirkişi olarak faaliyet göstermesi gibi faaliyetler istisna akdine girer.

Bu gibi işleri yapan bir memur, bir işverene bağlı çalışmadığı sürece, ceza almaz.

Telif Ücretinden Gelir Vergisi Kesilir

Ancak, bazı kamu kurumlarının ve bazı unvanlardaki personelin bilirkişi olabilmesi için Kurumlarından izin alması gerektiğinin altını çizelim.

Bu gibi özel izin gerektiren durumları görmek için, devlet memurunun çalıştığı kurumun ya da çalıştığı kadronun personel yönetmeliğine bakması gerekir.

Telif ücreti almayı gerektiren bir iş yapan devlet memurlarının ücretleri ödenirken, ilgililer tarafından gider makbuzu kesilir. Ödenen ücret bu şekilde belgelendirilir.

Ödeme sırasında telif ücreti üzerinden gelir vergisi kesilir ve ödeyen tarafından vergi Maliye Bakanlığı?na ödenir.

Çalışma Yaşamı Bünyamin Esen
Kaynak : SGK Rehberi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avukattan duruşma salonunda evlenme teklifi
Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ulviye öğretmeninin adı okulunda yaşayacak
Meclisin gündemi yargı reformu olacak
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Yavaş: Zabıta ve İtfaiye personeline ihtiyacımız var
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Söke Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı İşçi Alım İlanı
Yurtdışı borçlanma usul ve esasları kökten değişti
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bahçeli'nin hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu
Evlenince ölüm aylığı kesilen kıza 'çeyiz parası' ödeniyor
Yargı Reformu taslağı CHP ve İYİ Parti'ye de sunuldu
NTV'den ayrılan Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu
NTV'den ayrılan Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu

Benzer Haberler