Anasayfa » GSS » Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Affedilse Bile Vatandaşları Bekleyen Sorun Nedir!

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Affedilse Bile Vatandaşları Bekleyen Sorun Nedir!

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Affedilse Bile Vatandaşları Bekleyen Sorun Nedir!

Tarih :
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Affedilse Bile Vatandaşları Bekleyen Sorun Nedir!

Bildiniz üzere 1/1/2012 tarihinden itibaren herhangi bir kapsamda genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü durumunda olmayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının g bendi gereğince ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTALISI olarak tescil edilmekte ve genel sağlık sigortası prim borçları oluşmaktadır.

Zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının başladığı 1/1/2012 tarihinden bu yana milyonlarca vatandaş genel sağlık sigortası prim borçlarını ödemediği için büyük bir borç yükü ile karşı karşıya kalmış durumdadır.

Buradaki en önemli hususlardan birisi, vatandaşların maalesef zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasını anlamak istememeleri bu nedenle de kabul etmemeleri ve dolayısıyla kanunun gereklerini yerine getirmemeleridir.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde;

….Şu kadar ki, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.

Hükmü yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortalısı olarak tescil ettiği vatandaşlar asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduklarını kabul etmekte ve buna göre genel sağlık sigortası prim borcu oluşturmaktadır. 1/1/2014 itibariyle asgari ücret 1.071.-TL genel sağlık sigortası prim oranı %12 dir. Buna göre 1/1/2014-30/6/2014 arasında vatandaşların aylık ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi 1.071%12=128,52.-TL. dir.

Aylık 128,52.-TL. genel sağlık sigortası prim borcunuzun gelir durumunuza göre güncellenebilmesi için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmanız gerekmektedir. Ancak o zaman genel sağlık sigortası prim borcunuz gelirinize göre yeniden hesaplanabilecektir.

Kamuoyunda uzun zamandır prim borçlarının affedileceği hususu yer almaktadır. Yukarıda izah edildiği üzere prim borçlarınız mevcut haliyle affedilmiş olsa bile gelir testinizin olmaması durumunda bu tarihten sonra yeniden prim borcunuz oluşacaktır.

Genel sağlık sigortası prim borcunuzun affedilmesi ve bundan sonraki süreç için gelir durumunuza göre prim ödemek için en kısa zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmanız kaçınılmaz bir durumdur. Bizlerinde tavsiyesi gelir testi yaptırmanız ve gelir durumunuza göre oluşacak genel sağlık sigortası primlerinizi ödeyerek sağlık yardımlarından sorunsuz yararlanmanız ve mağdur olmamanınızdır.

Sağlıcakla kalın…

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler