Anasayfa » İşveren » Ücretsiz İzin Dilekçesinin Eksik Gün Belgesi Ekinde Her Ay Verilmesi Gerekir mi?

Ücretsiz İzin Dilekçesinin Eksik Gün Belgesi Ekinde Her Ay Verilmesi Gerekir mi?

Ücretsiz İzin Dilekçesinin Eksik Gün Belgesi Ekinde Her Ay Verilmesi Gerekir mi?

Tarih :
Ücretsiz İzin Dilekçesinin Eksik Gün Belgesi Ekinde Her Ay Verilmesi Gerekir mi?

İstanbul’dan bizlere ulaşan okurumuz Ayla hanım soruyor. Doğum sonrası 6 ay ücretsiz izne çıkan bir işçimizin, ücretsiz izin dilekçesini eksik gün belgesi ile birlikte ilk ay SGK’ya verdik. Sonraki 5 ay eksik gün belgesi vermedik diye SGK bizden her ay için 30 günlük aylık bildirge istiyor. Bir de aylık bildirgeleri bir ay içinde verirseniz 125 lira, vermezseniz 500 lira ceza yersiniz diyorlar. Belgeleri vermek içimize sinmiyor ama öbür tarafta 125 Lira yerine 500 Lira ceza yemek de istemiyoruz. Ne yapabiliriz, yardımcı olur musunuz?

…

Değerli okurlar,

10 dan az işçi çalıştıran işverenler ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan işçilerin eksik çalışmalarının neden kaynaklandığını gösterir belgeleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ve aylık bildirgelerin verildiği süre içinde SGK’ya vermekle yükümlü tutulmuşlardır.

Yönetmelikte yer alan bu düzenlemeye baktığınızda, ücretsiz izin dilekçesinin, işçinin izinli olduğu süre içinde her ay ve yasal süresi içinde verilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor.

…

Ne var ki, İşveren Uygulama Tebliğinde eksik çalışmanın nedenini kanıtlayan belgelerin her zaman düzenlenemeyen nitelikte bir belge olması ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde bu belgelere itibar edileceği ve aylık prim ve hizmet belgesi istenilmeyeceği; ayrıca kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edeceği ve yasal süre içinde verilmiş olması kaydıyla her ay istenilmeyeceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde noterden tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ücretsiz izin dilekçesinin niteliği itibariyle her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olduğu göz önüne alındığında, noterden tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmesi, nasıl verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade ediyor ve her ay SGK’ya verilmesine gerek yok ise aynı şekilde 6 ay ücretsiz izin almış bir işçiye ait ücretsiz izin dilekçesinin de verildiği ay ve sonrasına hüküm ifade ediyor diye değerlendirilmesi ve takip eden aylarda bu dilekçelerin istenilmemesi gerekmektedir.

Veya şöyle anlatayım, 6 ay ücretsiz izne ayrılmış bir işçinin izin dilekçesini ilk ay SGK’ya süresi içinde verdiğinizde, SGK kayıtlarında değiştirilmesi gibi bir durum sözkonusu olamayacağından, bu belge artık resmi bir belge niteliğine kavuşacak, haliyle sonradan düzenlenebilir nitelikte bir belge olmaktan da çıkacaktır.

…

Okurumuz Ayla Hanıma tavsiyemiz, ücretsiz izin belgesini ilk ay süresi içinde verdiklerini, bu belgenin kontrol edilmesi durumunda işçinin altı ay izinli olduğunun SGK’ya zamanında bildirildiğinin anlaşılacağını gerekçe göstererek itiraz etmesi, itirazının kabul edilmemesi durumunda ise İş Mahkemesinde dava açması yönünde olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler