Anasayfa » GSS » Hoca Muayenesi 2.142 Lira

Hoca Muayenesi 2.142 Lira

Hoca Muayenesi 2.142 Lira

Tarih :
Hoca Muayenesi 2.142 Lira

6486 sayılı Kanunla yapılandüzenleme ile yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularındaöğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlıkhizmetleri için SGK’ca belirlenmiş sağlık hizmet bedelinin; poliklinikmuayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzereilave ücret alınması yönünde düzenleme yapılmış, bir defada alınabilecek ilaveücretin asgari ücretin iki katını geçmemesi öngörülmüş ve bu oranları birkatına artırmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

BAKANLAR KURULU YETKİSİNİ VATANDAŞ ALEYHİNE KULLANDI

17/1/2014 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanan 2/1/2014 tarihli ve 2014/5797 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamuidaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretimüyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri içinSGK’nın belirlemiş olduğu sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecekilave ücret, poliklinik muayenelerinde asgari ücretin iki katı, diğerhizmetlerde en fazla bir katı şeklinde belirlenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile “herkesistediği hastaneye dilediği gibi gidecek” söylemi hayal olmuş, “parası olankaliteli sağlık hizmeti alır” dönemi başlamıştır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler