Anasayfa » İşveren » Yeni Yılla Birlikte Prim Hesabına Esas Gün Sayısı Arttı

Yeni Yılla Birlikte Prim Hesabına Esas Gün Sayısı Arttı

Yeni Yılla Birlikte Prim Hesabına Esas Gün Sayısı Arttı

Tarih :
Yeni Yılla Birlikte Prim Hesabına Esas Gün Sayısı Arttı

KIST PRİM ÖDEYENLER % 10 FAZLA PRİM ÖDEYECEK

5510 sayılı Kanunun değişikmaddeleri kapsamında sigortalı olanların 2014 yılında ödeyecekleri primlereesas gün sayısı 1 gün arttı.

5510 sayılı Kanunun;

- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendikapsamında olan köy muhtarları,

- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendikapsamında olan tarım sigortalıları,

- Ek 5 inci maddesi kapsamında tarım işlerindesüreksiz olarak çalışanlar,

- Ek 6 ncı maddesi kapsamında ticari taksi, dolmuşve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreliiş sözleşmesi ile ay içinde 10 günden az çalıştırılanlar,

- Yine ek 6 ncı madde kapsamında Kültür ve TurizmBakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesi ile ay içinde 10günden az çalıştırılanlar,

- Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasıkapsamında gelir vergisinden muaf kadın isteğe bağlı sigortalılar,

2013 yılında 20 gün üzerindenprim ödeyerek 30 günlük hizmet kazanmaktaydı.

Kanunda yer alan düzenlemeye görebu kapsamda prim ödeyenlerin, ödedikleri prim gün sayısı 30 günü geçmemek üzereher yıl 1 puan artırılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu sigortalılardan 2014yılında 21 gün üzerinden prim alınacaktır.

ÖDENECEK PRİM % 10 ZAMLANDI

Prime esas kazançta meydana gelenartış ve prim alınacak gün sayısında meydana gelen 1 günlük artışla birlikte,yukarıda yer alan sigortalılar 2013 yılına göre % 10 daha fazla primödeyecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler