Anasayfa » GSS » İşsizlik Ödeneği Almakta İken İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlardan GSS Primi Almayın!!!

İşsizlik Ödeneği Almakta İken İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlardan GSS Primi Almayın!!!

İşsizlik Ödeneği Almakta İken İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlardan GSS Primi Almayın!!!

Tarih :
İşsizlik Ödeneği Almakta İken İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlardan GSS Primi Almayın!!!

İşsizlik ödeneği almakta iken;

-Türkiye İş Kurumunca teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

- İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya yaşlılık aylığı aldığı tespit edilenlerin,

-Türkiye İş Kurumu tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddedenlerin veya kabul etmesine karşın devam etmeyenlerin,

-Haklı bir nedene dayanmaksızın Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayanların, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin,

işsizlik ödenekleri Türkiye İş Kurumunca kesilmektedir.

Dolayısıyla, işsizlik ödeneğinin kesilmesene neden olanlar arasında isteğe bağlı sigortalı olma gibi bir neden sayılmadığından, işsizlik ödeneği almakta iken isteğe bağlı sigortalı olan kişiler, hak kazandıkları süre içindeki işsizlik ödeneklerini isteğe bağlı sigortalı olduktan sonra da almaya devam edebileceklerdir.

…

İşsizlik ödeneği alan bir kişi adına Türkiye İş Kurumu GSS primi öderken, işsizlik ödeneği alırken isteğe bağlı olan bir kişi ise kendisi adına malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile birlikte GSS primi ödemektedir.

Yani, işsizlik ödeneği almakta iken isteğe bağlı olan kişiler adına işsizlik ödeneği aldığı süre zarfında hem Türkiye İş Kurumu tarafından, hem de kendisi tarafından GSS primi ödenmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalıştırılan Türk işçilerinin sigortalılıklarına bakıldığında ise kısa vadeli sigorta primi ve GSS priminin işverenleri tarafından zorunlu sigortalılık kapsamında ödendiği, isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde bu kişilerden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında GSS primi alınmayarak yalnızca malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi alındığı görülecektir.

Yani sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan işçiler isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeleri halinde ayrıca GSS primi ödememektedirler.

…

Bu çerçevede sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalıştırılan Türk işçilerinin isteğe bağlı sigortalılıklarına paralel olarak, işsizlik ödeneği almakta iken isteğe bağlı sigortalı olan kişiler için de GSS primlerinin Türkiye İş Kurumunca ödendiği göz önüne alınarak bu kişilerden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında GSS primi alınmaması bu vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler